Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorSalonen, Juhana Kristian
dc.date.accessioned2012-10-17T14:44:08Z
dc.date.available2012-10-17T14:44:08Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1232732
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/40022
dc.description.abstractTarkastelen pro gradu -tutkielmassani perfektiivisen aspektin esiintymistä suomalaisessa viittomakielessä. Perfektiivisellä aspektilla tarkoitetaan rajattua tapahtumaa, jossa jokin toiminta on päättynyt tai loppuun suoritettu. Keskityn tutkielmassani kolmeen viittomaan: JO, VALMIS ja LOPPU. Rissanen on esittänyt näillä viittomilla voitavan ilmaista perfektiivistä aspektia suomalaisessa viittomakielessä. Suomalaisessa viittomakielessä esiintyvän perfektiivisen aspektin syvällisemmän tarkastelun puutteen vuoksi tutkielmani keskeisenä tavoitteena on selvittää, että ilmaistaanko viittomilla JO, VALMIS ja LOPPU perfektiivistä aspektia ja millaisissa tilanteissa ja viittomajärjestyksissä se voi tapahtua. Tutkimusaineistoni koostuu neljästä videosta, joiden yhteiskesto on 35 minuuttia. Videot ovat Kuurojen Liiton tuottamaa materiaalia. Videoiden annotoinnissa ja analysoinnissa olen käyttänyt ELAN- ja Word-ohjelmia. Tutkimusaineistosta löytyneet JO, VALMIS ja LOPPU-viittomat on luokiteltu niiden viittomajärjestyksen (järjestys verbaalin suhteen) mukaan. Tulosten perusteella voidaan todeta, että perfektiivinen aspekti vaatii dynaamisen tilanteen. Perfektiivistä aspektia ilmaistessaan JO voi esiintyä ennen verbaalia, verbaalin jälkeen tai verbaaliin sulautuneena. JO ilmaisee mennyttä perfektiivistä aspektia, koska viittomaa käytetään pelkästään menneen ajan kontektissa. JO-viittomalla on myös muita merkityksiä, sillä se voi esimerkiksi ilmaista mennyttä aikaa tai merkitä adverbia ´jo´. VALMIS ja LOPPU esiintyvät ainoastaan verbaalin jälkeen perfektiivistä aspektia ilmaistaessa. VALMIS ja LOPPU voivat viitata myös tulevaan aikaan menneen ajan lisäksi. VALMIS pystyy myös kehittämään narratiivista aikaa. VALMIS edustaa selvimmin perfektiivistä aspektia suomalaisessa viittomakielessä ja viittoma muistuttaa edellä mainittujen piirteiden johdosta läheisesti amerikkalaisen viittomakielen FINISH-viittomaa. Jatkossa on tutkittava laajemman aineiston avulla erityisesti JO-, VALMIS- ja LOPPU-viittomien fonologisten piirteiden, leksikaalisten variaatioiden ja muiden semanttisten merkitysten mahdollista vaikutusta perfektiivisen aspektin tulkintaan suomalaisessa viittomakielessä.
dc.format.extent2 verkkoaineistoa (69 s., kesto 4:06 min)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherviittomajärjestys
dc.titlePerfektiivisen aspektin esiintyminen suomalaisessa viittomakielessä
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210172714
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomalainen viittomakielifi
dc.contributor.oppiaineFinnish Sign Languageen
dc.date.updated2012-10-17T14:44:08Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi317
dc.subject.ysosuomalainen viittomakieli
dc.subject.ysoviittomakieli
dc.subject.ysoaspekti


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail
Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot