Show simple item record

dc.contributor.authorHujala, Eeva
dc.contributor.authorBacklund-Smulter, Therese
dc.contributor.authorKoivisto, Päivi
dc.contributor.authorParkkinen, Hely
dc.contributor.authorSarakorpi, Hanna
dc.contributor.authorSuortti, Outi
dc.contributor.authorNiemelä, Tarja
dc.contributor.authorKuronen, Ilpo
dc.contributor.authorKnubb-Manninen, Gunnel
dc.contributor.authorSmeds-Nylund, Ann-Sofie
dc.contributor.authorHietala, Risto
dc.contributor.authorKorkeakoski, Esko
dc.date.accessioned2012-10-05T08:10:43Z
dc.date.available2012-10-05T08:10:43Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-951-39-4807-8
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1231758
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/39905
dc.description.abstractTämä esiopetuksen laadun arviointi perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiantoon. Sen keskeiset arviointikohteet ovat esiopetuksen saavutettavuus, tavoitteiden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen, lasten kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytysten edistäminen sekä esiopetuksen oppimis- ja kasvuympäristön laatu. Lääninhallitukset selvittivät 2000-luvun alussa peruspalvelujen arviointien yhteydessä myös esiopetukseen liittyviä asioita. Lääninhallituksen sivistysosastot tekivät tällaisen arvioinnin viimeisen kerran vuonna 2003. Opetushallitus arvioi esiopetusta lukuvuonna 2003–2004 valtioneuvostolle annettavaa selontekoa varten. Selonteon jälkeen esiopetuksesta ei ole raportoitu kattavaa kansallista tietoa. Koulutuksen arviointineuvosto organisoi esiopetuksen arviointihankkeen. Arvioin-tineuvoston nimittämä arviointiryhmä toteutti arvioinnin pääosin vuosina 2010–2011. Arvioinnin lähtökohtina olivat esiopetusta koskevat säädökset, Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, aikaisempi arviointi- ja tutkimustieto sekä lapsilähtöisen varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin malli (Hujala ym. 1999; Hujala & Fonsén 2010), jota arviointiryhmä kehitti edelleen tätä arviointia varten.Tietoa esiopetuksen laadusta kerättiin kyselyllä niiltä kuntien toimijoilta, jotka ovat mukana tavalla tai toisella esiopetuksen järjestämisessä. Kysely lähetettiin esiopetuksen johtaville viranhaltijoille, lautakuntien puheenjohtajille, päiväkotien johtajille ja perusopetuksen rehtoreille ja esiopetuksen opettajille sekä lasten huoltajille. Näitä tietoja täydennettiin haastatteluin, havainnoinnein sekä kuulemistilaisuudessa. Tuloksia vertailtiin alueittain vuoden 2009 loppuun voimassa olleen läänijaon pohjalta, kuntaryhmien välillä sekä opetuksenjärjestäjän kielen (suomi ja ruotsi) perusteella. Kuntien välisiin esiopetuksen laadun vertailuihin aineisto antoi kattavat tiedot 81 kunnan osalta. Arvioinnin keskeiset tulokset, päätelmät ja kehittämisehdotukset ovat raportin alussa.fi
dc.format.extentVerkkoaineisto (115 sivua).
dc.language.isofin
dc.language.isoswe
dc.publisherKoulutuksen arviointineuvosto
dc.publisherKoulutuksen arviointisihteeristö [jakaja]
dc.relation.ispartofseriesKoulutuksen arviointineuvoston julkaisuja
dc.titleEsiopetuksen laatu
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-4807-8
dc.type.dcmitypeTexten
dc.relation.issn1795-0163
dc.relation.numberinseries61
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysolaatu
dc.subject.ysolaadunarviointi
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysolapsilähtöisyys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record