Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorPerkkiö, Hanna
dc.date.accessioned2012-10-03T10:01:11Z
dc.date.available2012-10-03T10:01:11Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1231609
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/39858
dc.description.abstractTämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on tutkia palvelualoilla tehtävää tunnetyötä. Tunnetyö tarkoittaa tunteiden hallintaa osana palkkatyötä. Palvelualojen tunnetyössä on tarkoituksena luoda asiakkaille myönteinen tunnetila. Tutkimuksen yleisenä tavoitteena on työelämän kehittäminen sekä työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen lisääminen. Tutkimuskohteena on hoitoala ja kohderyhmänä sairaanhoitajat. Tutkimusmenetelmänä on käytetty teemahaastattelua. Tutkimuksen tarkastelutapa on hermeneuttinen ja tutkimusote on induktiivinen. Tutkimuksen analyysimenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tutkimuksen tutkimusongelma kysyy, minkälaisena sairaanhoitajat kokevat työssään tekemänsä tunnetyön. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaisia ominaisuuksia ja merkityksiä tunnetyöllä on sairaanhoitajien kuvaamana. Tutkimuksen alaongelmia ovat, miten sairaanhoitajat tekevät tunnetyötä, miten he sen kokevat, mikä on sen tarkoitus, tehtävä ja merkitys ja osuus työssä jaksamisen kannalta, jotka on muokattu haastatteluteemoiksi. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat Arlie Hochschildin teos ”The Managed Hearth” ja Erving Goffmanin teos Arkielämän roolit (The Presentation of Self in Everyday Life). Teoreettisessa viitekehyksessä yhdistyvät työn sosiologia ja tunteiden sosiologia, joiden ohella yhteiskunnallinen muutos tunnetyön kannalta on huomioitu. Tutkimuksen aiheen ja kohderyhmän valintaan on vaikuttanut tutkijan omakohtaisen kokemuksen ja kiinnostuksen ja lisäksi työuupumuksen määrä palvelualoilla. Haastatteluaineisto on koottu keskisuuren kaupungin keskisuuresta sairaalasta kirurgian ja sisätautien osastoilta. Tutkimuksen aineisto koostuu kahdeksan sairaanhoitajan haastatteluista. Haastateltavat ovat naisia, joilla on työkokemusta reilusta kahdesta vuodesta yli kahteenkymmeneen vuoteen. Aineistossa he kuvailevat kokemuksiaan tunnetyöstä ja kertovat sen merkityksestä, vaikutuksista ja ominaisuuksista. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tunnetyöllä on merkitystä työssä jaksamisen ja sekä asiakkaan että työntekijän hyvinvoinnin kannalta. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että tunnetyö tekee vuorovaikutuksesta mielekästä ja palkitsevaa ja se edistää yhteistyötä. Sairaanhoitajien mukaan tunnetyö on keskeinen osa heidän työtään ja ammattitaitoaan. Työssä kertyvän tunnekuorman purkaminen työpaikalla eli työssä heräävien tunteiden prosessoifi
dc.format.extent88 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertunnetyö
dc.titlePalvelualojen tunnetyö : tunnetyön ominaisuuksia ja merkityksiä sairaanhoitajien kuvailemina
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201210032570
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.date.updated2012-10-03T10:01:11Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysojaksaminen
dc.subject.ysoprofessionalismi
dc.subject.ysopalveluala
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysosairaanhoitajat
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.en


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot