Show simple item record

dc.contributor.authorRuohonen, Elisa
dc.date.accessioned2012-09-24T04:46:16Z
dc.date.available2012-09-24T04:46:16Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1231071
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38622
dc.description.abstractHeikkojen äidinkielen äänteiden muistiedustusten on esitetty olevan merkittävä tekijä dysleksiassa eli kehityksellisessä lukihäiriössä. Muistiedustusten tarkkuutta voidaan selvittää esimerkiksi tutkimalla aivojen herätevasteita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten dyslektisten lasten muistiedustukset prototyyppisistä äidinkielen äänteistä eroavat normaalisti lukevien lasten muistiedustuksista. Eroja tutkittiin tarkastelemalla prototyyppisten ja epäprototyyppisten äidinkielen äänteiden synnyttämiä LDN-vasteita. LDN-vaste (late discriminative negativity) on yhdistetty korkeamman kognitiivisen tason erotteluprosessointiin ja myös muistiedustuksiin. LDN syntyy, kun toistettujen ärsykkeiden joukossa havaitaan poikkeava ärsyke. Tässä tutkimuksessa ärsykkeinä käytettiin suomalais-unkarilaista, ranskalaista ja saksalaista y-äännettä, joita esitettiin poikkeavina ärsykkeinä toistettujen ärsykkeiden joukossa. Koehenkilöinä oli 72 iältään 8–11-vuotiasta normaalisti lukevaa ja dyslektistä suomalaislasta. Vastetta tutkittiin viideltä eri LDN-vasteen aikaikkunalta, koska haluttiin tarkastella LDN-vasteen eri prosessointivaiheita. Aikaikkunat selvitettiin pääkomponenttianalyysillä, jonka tuottamia faktoripistemääriä analysoitiin MANOVAn toistettujen mittausten menetelmällä. Vasteet muutettiin CSD-muotoon, jotta voitiin estimoida aktivaatioiden lähteitä tarkemmin. Tutkimus tuki käsitystä dyslektikoiden heikoista äidinkielen muistiedustuksista, sillä se osoitti, että LDN-vaste oli normaalisti lukevilla lapsilla vahvempi prototyyppiseen äänteeseen kuin dyslektisillä lukijoilla. Vaste oli normaalisti lukevilla myös vahvempi prototyyppiseen äänteeseen kuin epäprototyyppisiin äänteisiin. Dyslektisillä lukijoilla ei sen sijaan havaittu eroja äänteiden välisissä aktivaatioissa, mikä viittaa heikkoihin muistiedustuksiin prototyyppisestä äänteestä. Heikoista muistiedustuksista kertoo myös se, että dyslektisillä lukijoilla ei syntynyt lainkaan LDN-tyyppistä vastetta prototyyppiseen äänteeseen lukuun ottamatta myöhäisintä aikaikkunaa. Tällöinkin vaste poikkesi huomattavasti normaalisti lukevien aktivaatiosta. Tutkimus osoitti, että LDN jakautuu useampaan erilliseen prosessointivaiheeseen. Aiemmin LDN-vasteen on havaittu ilmenevän fronto-sentraalisena aktivaationa, mutta eri prosessointivaiheiden tutkiminen sekä CSD-muunnos osoittivat, että LDN-vasteeseen liittyy myös temporaalinen komponentti. Selvimmät erot ryhmien välillä ilmenivät tässä temporaalisessa komponentissa.
dc.format.extent65 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherLDN (late discriminative negativity)
dc.subject.otherdysleksia
dc.subject.otherpuheen prosessointi
dc.subject.otheräidinkielen muistiedustukset
dc.subject.otherERP
dc.titlePrototyyppisten äidinkielen äänteiden prosessointi normaalisti lukevilla ja dyslektisillä lapsilla : miten erot fonologisissa muistiedustuksissa ilmenevät aivosähkökäyrän myöhäisessä erotteluvasteessa (LDN)?
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201209242495
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2012-09-24T04:46:16Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysodysleksia
dc.subject.ysolukihäiriöt
dc.subject.ysopuhe
dc.subject.ysoprosessointi
dc.subject.ysoäidinkieli


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record