Show simple item record

dc.contributor.authorSavolainen, Raija
dc.date.accessioned2012-09-12T04:34:30Z
dc.date.available2012-09-12T04:34:30Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1226653
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38514
dc.description.abstractTutkielmassa tarkasteltiin lasten toimijuuden muotoja, mahdollisuuksia ja rajoja suomalaisessa yhden huoltajan perheessä 1980-luvun lopulla. Tarkoituksena oli selvittää, mitä mahdollisuuksia lapsella on vaikuttaa, saada oma äänensä ja toiveensa esille. Tutkimuskysymyksiä olivat: millaisissa tilanteissa ja asioissa lasten toimijuus mahdollistuu, millaisia resursseja ja voimavaroja lapsella on käytössään ja mitä esteitä lapsi kohtaa toimijuudessaan? Tutkielma paikantuu sosiologisen lapsuustutkimuksen traditioon. Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostui sosiologisesta lapsuustutkimuksesta, joka näkee lapsen aktiivisena subjektina ja yhteisönsä sosiaalisena jäsenenä muokkaamassa omaa sosiaalista ympäristöään. Viitekehyksen kannalta keskeisiä lapsuustutkimuksen käsitteitä olivat toimijuus, toimintaresurssit, valtakysymykset ja sukupolvisuhteet. Tutkielmassa käytettiin aineistona pohjoismaisen yksinhuoltajatutkimusprojektin, ´Nordic project on the organisation of everyday life on one-parent family´ suomalaisten lasten ja äitien haastatteluja. Kvalitatiivinen harkinnanvarainen aineisto kerättiin vuosina 1989– 1990, jolloin haastateltiin 25:ttä 8-14-vuotiasta lasta ja heidän äitiään, yhteensä 50 haastattelua. Tutkimuksen kohteena ja pääinformanttina olivat lapset ja tutkimuksessa tavoiteltiin lapsinäkökulmaa. Äitien haastatteluja käytettiin tuomaan lasten toimijuuteen toista perspektiiviä ja antamaan kuvaa lasten elinolosuhteita. Tutkielmassa käytettiin kvalitatiivisia ja lapsikeskeisiä metodeja, lasten haastattelujen sisällön ja erillisteemojen analyysia, teemoittelua, ristiintaulukointia, luokittelua ja tyypittelyä. Lasten ja äitien haastatteluja analysoitiin rinnakkain ja kehysanalyysin (Goffman 1986) avulla. Analyysien tuloksena syntyneitä kolmenlaisia lasten toimijatyyppiä ja äitien tyyppiperheitä tarkasteltiin rinnakkain. Tutkielma oli teoriaorientoitunut, aineistoa tarkasteltiin aikaisemman tutkimuksen valossa. Huomiota kiinnitettiin lapsuustutkimuksen erityiskysymyksiin, kuten metodologisiin ja eettisiin pulmiin sekä aikuisen tutkijan rooliin. Vanhan aineiston uudelleen analysointi ja kahden aineiston rinnakkain käsittely osoittautui tulosten kannalta hedelmälliseksi. Tutkielmassa löydettiin kolmenlaista lasten toimijuuden tyyppiä: huoletonta ja aktiivista, autonomista ja itsepäistä sekä toimijuutta sopeutumisena ja luovimisena. Tutkimustulokset osoittivat, että lasten toimijuuden tilanteet, mahdollisuudet ja rajat olivat moninaisia ja erityisiä eron jälkeisessä perheessä. Lasten perhehistoria, resurssit, aikuis-lapsisuhteet ja lasten omat tarinat olivat yksilöllisiä. Lapsilla oli usein monenlaisia mahdollisuuksia, valtaa ja useita toiminta-areenoita aktiiviseen toimijuuteen, vaikuttamiseen ja kompetenssinsa kehittämiseen. Huoletonta ja autonomista toimijuutta löytyi kaikista kolmesta analyysin pohjana olevasta perhe- ja lapsuustyypistä. 3 Toimijuudelle asetti rajoja ja sopeutumisen pakkoa eniten aikuisten parisuhdemuutokset, isäsuhteen ongelmat, isän päihteidenkäytön vaikutukset ja koulukiusaaminen. Usein näissäkin lapsen elämään harmia tuottavissa tilanteissa lapsilla oli luovaa ja pätevää toimijuutta ja he onnistuivat muuttamaan elämäänsä ja sosiaalisia suhteitaan omia toiveidensa mukaiseksi. Hyvin rajallista toimijuutta ei tullut esiin verkostomaisissa perhepiireissä. Lasten toimijuutta mahdollistavat taloudelliset ja sosiaaliset resurssit olivat valtaosassa perheistä hyvät. Lasten toimijuuteen vaikuttivat lapsi-aikuissuhteet, vanhempien toiminta ja aikuisten antaman tuen määrä sekä lapsen kaverisuhteet. Yhteiskunnallisilla tekijöillä, kuten 1980–1990-luvun vaihteen hyvällä sosiaaliturvalla, asuinalueen lasten palveluilla sekä lähiympäristön aikuisilla oli huomattava merkitys haasteltujen lasten toimijuuteen ja toimintamahdollisuuksiin.
dc.format.extent149 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherlapsikeskeisyys
dc.subject.otherlapsitutkimus
dc.subject.otherlapsuus
dc.subject.othersosiologia
dc.subject.othertoimijuus
dc.subject.othervalta
dc.subject.otheryksinhuoltajaperheet
dc.titleYhden huoltajan perheiden kulta-ajan lasten toimijuus : vanhoja harmeja ja uusia mahdollisuuksia
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201209122380
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.date.updated2012-09-12T04:34:30Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysolapsikeskeisyys
dc.subject.ysolapsitutkimus
dc.subject.ysolapsuus
dc.subject.ysososiologia
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysovalta
dc.subject.ysoyksinhuoltajaperheet
dc.subject.ysoyksinhuoltajat
dc.subject.ysoäitiys
dc.subject.ysoperhe
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record