Show simple item record

dc.contributor.authorGråsten, Arto
dc.contributor.authorLiukkonen, Jarmo
dc.contributor.authorJaakkola, Timo
dc.contributor.authorYli-Piipari, Sami
dc.date.accessioned2012-08-08T06:36:17Z
dc.date.available2012-08-08T06:36:17Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationGråsten, A., Liukkonen, J., Jaakkola, T., & Yli-Piipari, S. (2010). Koululaisten fyysisen aktiivi¬suuden ja liikuntatunneilla koetun autonomian muutokset 7. luokalta 9. luokalle. Liikunta & Tiede, 47 (6), 38-44.
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/38266
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli analysoida koululaisten fyysisen aktiivisuuden ja liikuntatunneilla koetun autonomian muutoksia 7. luokalta 9. luokalle. Lisäksi tutkittiin liikuntatunneilla koetun autonomian yhteyttä fyysiseen aktiivisuuteen. Tutkimuksen osanottajiksi valittiin 639 (tytöt = 296, pojat = 343) keskisuomalaista koululaista, jotka olivat tutkimuksen alkaessa seitsemäsluokkalaisia. Tutkimukseen osallistui 8 koulua ja 32 opetusryhmää. Pitkittäisaineisto kerättiin 2007–2009 viidellä mittauskerralla, jotta alakoulusta yläkouluun siirtymisen jälkeistä kehitystrendiä voitiin seurata. Mittaukset suoritettiin strukturoiduilla kyselyillä. Oppilaiden itseraportoitua fyysistä aktiivisuutta mitattiin kahdella WHO:n (2004; 2008) koululaiskyselyissä käytetyllä kysymyksellä. Koettua autonomiaa mitattiin Soinin (2006) koululiikunnan motivaatioilmastomittarilla. Tulosten analysoinnissa käytettiin toistettujen mittausten varianssianalyyseja (ANOVA), joissa aika ja sukupuoli olivat riippumattomia muuttujia. Fyysinen aktiivisuus ja liikuntatunneilla koettu autonomia määriteltiin riippuviksi muuttujiksi. Mittauskertojen eroja tutkittiin LSD-parittaistestien avulla. Tulokset osoittivat, että fyysinen aktiivisuus ja liikuntatunneilla koettu autonomia korreloivat voimakkaimmin 9. luokan syksyn mittauksessa, joskin korrelaatiot olivat heikkoja. Koululaisten fyysinen aktiivisuus väheni 7. luokalta 9. luokalle. Sitä vastoin koululaisten liikuntatunneilla koettu autonomia lisääntyi 7. luokalta 9. luokalle. Tutkimuksen tuloksista nousi myös muutamia jatkotutkimusehdotuksia. Välituntiliikunnan ja koululiikunnan eri sisältöihin tarvitaan interventiotutkimuksia, joissa selvitettäisiin liikuntakerhojen sekä liikunnallisen välituntitoiminnan yhteyksiä koululaisten vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen.fi
dc.language.isofin
dc.publisherLiikuntatieteellinen Seura ry
dc.relation.ispartofseriesLiikunta & Tiede
dc.relation.urihttp://lts.fi/julkaisut/liikunta-ja-tiede/2010/6
dc.subject.otherphysical activityen
dc.subject.otherperceived autonomyen
dc.subject.othermotivationen
dc.subject.otherphysical educationen
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuusfi
dc.subject.otherkoettu autonomiafi
dc.subject.othermotivaatiofi
dc.subject.otherkoululiikuntafi
dc.titleKoululaisten fyysisen aktiivisuuden ja liikuntatunneilla koetun autonomian muutokset 7. luokalta 9. luokalle
dc.typeArticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201208082133
dc.contributor.laitosLiikuntatieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarjournal article
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.relation.issn0358-7010
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Liikuntatieteellinen seura
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record