Show simple item record

dc.contributor.authorSiitonen, Inkeri
dc.date.accessioned2011-11-25T15:12:52Z
dc.date.available2011-11-25T15:12:52Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1189684
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/37006
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Siitonen, Inkeri. 2011. KOULULAISUUS ESIOPETUSIKÄISTEN LASTEN SILMIN. Fenomenografinen tutkimus lasten koululaisuuskäsityksistä ja niiden rakentumisesta ekologisissa ympäristöissä. Varhaiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, Varhaiskasvatuksen yksikkö. 150 sivua + liitteet. Tutkimuksen aiheena olivat lasten koululaisuuteen liittyvät käsitykset ja niiden rakentuminen lapsen ekologisissa ympäristöissä esiopetusvuoden aikana. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa siitä, millaisin käsityksin esiopetusikäiset lapset lähestyvät koulun aloitusta. Tämä on tärkeä tieto suunniteltaessa lapsilähtöistä kouluun siirtymää. Tutkimus on kvalitatiivinen ja siinä käytettiin fenomenografista otetta. Tutkimuksessa toteutui aineisto- ja ajallinen triangulaatio, kun haastattelin lapsia neljä kertaa esiopetusvuoden 2009–2010 aikana ja sovelsin haastatteluissa erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Tutkimusjoukko koostui yhdeksästä esiopetusikäisestä lapsesta, joista viisi kävi esiopetuksessa päiväkodissa ja neljä kävi esiopetuksessa koulussa. Analysoin haastattelut fenomenografisten periaatteiden mukaan. Päiväkodin ja koulun esiopetusikäisten lasten koululaisuuskäsitykset olivat melko samankaltaisia. Ne jakaantuivat viiteen erilaiseen kuvauskategoriaan, joita olivat käsitykset 1.koulupäivän sisällöstä, 2. koululaisena olemisesta, 3. koulumatkasta, 4. koulun tiloista ja 5. ihmisistä/opettajasta koulussa. Käsityksiä koululaisuudesta rakensivat esiopetusvuoden aikana koulussa olevat lapset, aikuiset, koulussa käyminen ja koulun tiloissa kiertely, kouluun tutustumispäivä sekä lastenohjelmat, sadut ja kouluaiheiset tehtäväkirjat. Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että koululaisuus näyttäytyy esiopetusikäisille lapsille a) lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan oppimisena, b) koulumaisuuden ja oman ajan vuorotteluna, c) sääntöjen, rutiinien ja toimintakäytäntöjen tuntemisena, d) uusina oikeuksina, velvollisuuksina ja aikuisten odotuksina, e) opettajan luonteeseen ja lasten kanssa toimimiseen liittyvinä asioina sekä f) koulutyössä onnistumisena/epäonnistumisena. Käsitykset rakentuvat esiopetusvuonna ennen kaikkea lapsikonteksteissa. Lapsilähtöisen kouluun siirtymän tukemisen tärkein lähtökohta on lasten koululaisuuteen liittyvien ajatusten kuunteleminen. Aikuisten välisen yhteistyön ekologisessa kouluun siirtymäprosessissa tulisi perustua lapsituntemuksen jakamiseen. Tutkimustulokset antoivat aihetta pohtia myös kahden esiopetuskontekstin hyviä ja huonoja puolia kouluun siirtymän ja jatkumon näkökulmasta. Päiväkoti esiopetusympäristönä huomioi paremmin lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen – kokonaisvaltaisen kouluvalmiuden tukemisen. Koulu esiopetusympäristönä on sen sijaan kouluun siirtymään liittyvän jatkuvuuden kannalta suotuisampi esiopetusympäristö. Koulun esiopetusryhmästä ensimmäiselle luokalle siirtyvän lapsen koulun aloitukseen liittyy enemmän jatkuvuuden kokemuksia ja vähemmän keskeytymistä kuin päiväkodin esiopetusryhmästä koulun aloittavilla lapsilla.
dc.format.extent161 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheresiopetusikäinen lapsi
dc.subject.otherekologiset ympäristöt
dc.subject.otherfenomenografia
dc.subject.otherkoululaisuus
dc.subject.otherkouluun siirtymä
dc.subject.otherkäsitykset
dc.titleKoululaisuus esiopetusikäisten lasten silmin : fenomenografinen tutkimus lasten koululaisuuskäsityksistä ja niiden rakentumisesta ekologisissa ympäristöissä
dc.title.alternativeFenomenografinen tutkimus lasten koululaisuuskäsityksistä ja niiden rakentumisesta ekologisissa ympäristöissä
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011112511732
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.subject.methodFenomenografia
dc.date.updated2011-11-25T15:12:52Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysokoululaiset
dc.subject.ysoympäristö
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysosiirtymävaihe
dc.subject.ysokäsitykset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record