Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorMonthan, Mervi
dc.date.accessioned2011-10-26T09:17:11Z
dc.date.available2011-10-26T09:17:11Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1186123
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/36865
dc.description.abstractTarkoitus ja kohde: Tutkimuksen tarkoitus oli tarkastella hoidon laatua ja hoitohenkilökunnan työhyvinvointia tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Lisäksi tarkasteltiin hoidon laadun ja hoitohenkilökunnan työhyvinvoinnin välisiä yhteyksiä. Tutkimusmenetelmät: Tutkimus toteutettiin kysely-/haastattelututkimuksena kolmessa eri tehostetun palveluasumisen yksikössä, joista yksiköt yksi ja kolme yhdistettiin analyysivaiheessa yhdeksi yksiköksi asiakastyytyväisyyskyselystä yksikössä yksi saatujen vähäisten haastattelujen takia. Hoitajille jaettiin työhyvinvointikysely ja asiakkaille tehtiin haastattelu käyttäen strukturoitua haastattelulomaketta. Kaikille asiakkaille tehtiin ennen haastattelua Mini-Mental State Examination (MMSE), kognitiivisen toimintakyvyn arviointiin tarkoitettu testi. Katkaisupisterajana oli 15/30. Kyselylomakkeiden vastaukset analysoitiin SPSS PAWS 18.0 Statistics -tilasto-ohjelmalla. Aineiston kuvailemiseksi muuttujista tarkasteltiin frekvenssejä ja prosenttiosuuksia. Yksiköiden välisiä tilastollisia eroja tarkasteltiin Khii-neliö-testillä riskitasolla p<0,05. Hoidon laadun ja työhyvinvoinnin välisiä yhteyksiä selvitettiin tarkastelemalla tutkimukseen osallistuneiden yksiköiden välisiä eroja asiakastyytyväisyydessä ja työhyvinvoinnissa. Tulokset: Hoidon laatu oli kummassakin yksikössä melko hyvää tai hyvää. Hoitajia koettiin kiireen myötä olevan liian vähän. Asiakkaat olivat kuitenkin sitä mieltä, että hoitajat osaavat työnsä hyvin, kuuntelevat ja kohtelevat ystävällisesti. Myös hoitohenkilökunta itse oli tyytyväinen omaan työpanokseensa. Hoidon laatu ja työhyvinvointi olivat kuitenkin yksikössä kaksi hieman parempaa kuin yksikössä yksi. Johtopäätökset: Hoidon laadun ja työhyvinvoinnin välillä on yhteys, mutta tässä tutkimuksessa erot olivat pieniä, joten vahvoja johtopäätöksia asian suhteen ei voida tehdä.
dc.format.extent56 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherhoidon laatu
dc.subject.othertyöhyvinvointi
dc.subject.otherasiakastyytyväisyys
dc.subject.otherpalveluasuminen
dc.titleHoidon laatu ja hoitohenkilökunnan työhyvinvointi tehostetun palveluasumisen yksiköissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011102611596
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.date.updated2011-10-26T09:17:11Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysohoito
dc.subject.ysolaatu
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysoasiakastyytyväisyys
dc.subject.ysoasumispalvelut
dc.subject.ysohoitohenkilöstö


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot