Show simple item record

dc.contributor.authorHolopainen, Katri
dc.date.accessioned2011-06-27T13:22:34Z
dc.date.available2011-06-27T13:22:34Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1163613
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/27230
dc.description.abstractHolopainen, Katri. 2011. LAPSEN SIIRTYMÄ ESIOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURIIN. Lasten näkemyksiä esiopetuksesta ja esikoululaisuudesta. Varhaiskasvatustieteen pro gradu –tutkielma, Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, Varhaiskasvatuksen yksikkö. 124 sivua. Tutkimuksen aiheena oli tarkastella lapsen siirtymää esiopetuksen toimintakulttuuriin. Tehtävänä oli selvittää lasten käsityksiä esiopetuksesta ja siihen siirtymästä. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin, miten esikoululaisuus näyttäytyi lapselle, ja kuinka esikoululaisuus rakentui siinä kulttuurisessa kontekstissa, jossa lapsi elää. Lapsen toiminta ympäristöönsä aktiivisena osallistujana oli tutkimuksen tärkeä lähtökohta. Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, miten 5—7-vuotias lapsi pohtii esiopetukseen siirtymää ja esikoululaisuutta. Toinen tutkimuskysymys oli, millaisia näkemyksiä 5–7-vuotiaalla lapsella on esiopetuksesta ja sen tehtävästä. Tutkimuksessa haastateltiin kolmeatoista 5—7-vuotiasta lasta päiväkodista. Tutkimuksessa käytettiin aineistotriangulaatiota. Ensimmäinen aineisto kerättiin syyslukukaudella päiväkodin esiopetukseen osallistuvilta lapsilta. Toinen aineisto kerättiin kevätlukukaudella viisivuotiailta, seuraavana syksynä esiopetukseen siirtyviltä lapsilta. Haastattelut olivat teemahaastatteluja. Yksi haastatteluista oli parihaastattelu, muut haastattelut olivat yksilöhaastatteluja. Aineistot analysoitiin teoriaohjaavasti. Tutkimuksen tulosten mukaan esiopetukseen siirtymälle ominaista olivat muutokset fyysisessä ympäristössä, sosiaalisessa ympäristössä ja muuttuvissa toimintatavoissa. Lapset yhdistivät esikoululaisuuteen esiopetusryhmän jäsenyyden, käyttäytymis- ja osaamisodotuksia sekä vertaisryhmän vanhimpana lapsena olemisen. Lapset pitivät esiopetusta oppimisen, leikin ja hoidon paikkana sekä kouluun valmistajana. Lasten esiopetustieto rakentui lapsen oman havainnoinnin ja lähiympäristöstä saadun tiedon perusteella. Johtopäätöksenä tutkimuksesta voidaan todeta, että esiopetusympäristöön astuessaan lapsi kohtaa uuden, muuttuvan esiopetuksen toimintakulttuurin. Lapsen vertaissuhteet olivat tärkeitä siirtymävaiheessa. Lapsi oli esiopetusympäristössään toimija, joka rakensi omaa esikoululaisuuttaan aktiivisesti. Esikoululaisuus ilmensi lapsen omaa lapsikäsitystä. Lapsi oli tässä hetkessä toimija (being) ja tulevaisuudessa toimija (becoming). Esiopetus oli lapsen toiminnan paikka, jossa lapselle mahdollistui leikki ja ohjattu toiminta. Esiopetus instituutiona rajoitti ja mahdollisti lapsen toimintaa.
dc.format.extent124 s.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherEsikoululaisuus
dc.subject.otheresiopetus
dc.subject.otherlapsuudeninstituutio
dc.subject.otherlapsuudentutkimus
dc.subject.othersiirtymä
dc.subject.othertoimintakulttuuri
dc.titleLapsen siirtymä esiopetuksen toimintakulttuuriin : lasten näkemyksiä esiopetuksesta ja esikoululaisuudesta
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-2011062711060
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysoesikoulu
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysotoimintakulttuuri
dc.subject.ysosiirtymävaihe
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysolapsuus
dc.subject.ysosiirtymäaika


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record