Show simple item record

dc.contributor.authorLaitinen, Sanna
dc.date.accessioned2011-03-03T06:39:11Z
dc.date.available2011-03-03T06:39:11Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26629
dc.description.abstractLaitinen, Sanna Maria Kuluttajakäyttäytyminen Internetissä: Miten Internet vaikuttaa kuluttajan osto-päätösprosessiin? Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2010, 36 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma Ohjaajat: Salo, Markus, Seppänen, Ville Kuluttajakäyttäytyminen on yksi markkinoinnin tutkituimmista alueista. Ta-loudelliset, teknologiset, kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat esimerkik-si siihen, miten paljon ja missä kuluttaja ostaa, mutta niin tekevät myös kulutta-jan omat mieltymykset ja persoonallisuus. Varsinainen ostopäätösprosessi ete-nee askelittain; tässä tutkielmassa on tarkastelussa viisivaiheinen malli. Se koos-tuu ongelman eli tarpeen tunnistamisesta, tiedon etsinnästä, vaihtoehtojen ver-tailusta, päätöksestä ostaa sekä hankintaa seuraavasta arvioinnista. Miten Internet sitten vaikuttaa kuluttajan ostopäätösprosessiin? Verkkokau-pankäynnin suosio avaa kuluttajalle uusia mahdollisuuksia tuotteiden ja palve-luiden vertailuun kuin myös niiden löytämiseen. Vaihtoehtoja on todennäköi-sesti enemmän kuin koskaan aiemmin ja niistä on entistä helpompi kommuni-koida aiempaa suuremman kuluttajajoukon kanssa. Toisaalta kuluttajia huoles-tuttaa tietoturva ja yksityisyydensuoja kuin myös informaation laatu. Lisäksi tiedon etsiminen Internetissä ei automaattisesti tarkoita, että myös ostos tapah-tuisi verkossa. Tämä tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena alan tieteellisiin aineistoihin. Jatkossa tarkastellaan lähemmin, mitä niissä kerrottiin osto- ja kuluttajakäyttäy-tymisestä sekä yksittäisen kuluttajan ostopäätösprosessista Internetissä. Tulos-ten pohjalta vaikuttaa, että ostopäätösprosessi itsessään ei ole muuttunut mutta sillä on kuitenkin Internetissä omat ominaispiirteensä.en
dc.language.isofin
dc.subject.otherkuluttajakäyttäytyminenen
dc.subject.otherostokäyttäytyminenen
dc.subject.otherkuluttajaen
dc.subject.otherostopäätösprosessien
dc.subject.otherostoprosessien
dc.subject.otherelektroninen kauppaen
dc.subject.otherverkkokauppaen
dc.titleKuluttajakäyttäytyminen Internetissä: Miten Internet vaikuttaa kuluttajan ostopäätösprosessiin?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201103031848
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.rights.accessrightsLuettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record