Show simple item record

dc.contributor.authorLax, Antti
dc.date.accessioned2011-03-03T06:37:13Z
dc.date.available2011-03-03T06:37:13Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26627
dc.description.abstractLax, Antti Sosiaalisen median hyödyntäminen suusanallisessa e-markkinoinnissa Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011, 26 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatin -tutkielma Ohjaaja: Salo, Markus Tässä tutkimuksessa tutkitaan sosiaalista mediaa ja suusanallista e-markkinointia kirjallisuuskatsauksen avulla. Tarkoituksena on selvittää miten aiheeseen liittyviä käsitteitä on määritelty kirjallisuudessa, sekä pyrkiä löytä-mään käsitettä parhaiten kuvaavat määritelmät. Samalla tutkitaan miten sosiaa-lista mediaa voidaan hyödyntää suusanallisessa markkinoinnissa. Aluksi tutkimuksessa perehdytään sosiaalisen median käsitteeseen sekä muihin siihen liittyviin käsitteisiin, joiden kautta sosiaalinen media määritellään. Tässä tutkielmassa käytetään sosiaalisesta mediasta määritelmää, jonka mukaan se rakentuu kolmesta osa-alueesta: Yhteisöstä, sisällöstä ja Web 2.0-teknologioista. Näistä osa-alueista erityisesti sisällöllä on merkittävä rooli sosiaalisessa medias-sa. Suusanallista markkinointia käsittelevässä osuudessa käsitellään sen kolmea eri sähköistä ilmenemismuotoa: Viraalimarkkinointia, buzz-markkinointia sekä Word-of-Mouth-markkinointia. Vaikka näillä kolmella markkinointitekniikalla on yhtäläisyyksiä, niillä on myös paljon eroja. Näitä eroja tarkastellaan tutkiel-massa tarkemmin vertailemalla eri markkinointikeinojen tapaa välittää suu-sanallista viestiä eteenpäin. Tutkielmassa myös perehdytään hieman siihen, miten elektronista suusanallista markkinointia voidaan toteuttaa tehokkaasti, ja miten sitä on hyödynnetty käytännössä sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksessa selvisi, että sosiaaliselle medialle ei ole muodostunut vielä yhtä hyvää ja kattavaa määritelmää, ja että monet tutkijat määrittelevät sen kukin omalla tavallaan. Tämä voi selittyä osittain sosiaalisen median yhä kehittyvästä luonteesta. Aiempien määritelmien joukosta on kuitenkin löydettävissä selkeitä yhteisiä teemoja, kuten käyttäjien tuottama sisältö, joka esiintyi kaikissa tut-kielmassa käytetyissä lähteissä. Tutkimuksessa havaittiin myös tiettyjä yhtäläi-syyksiä erilaisten viraalien markkinointistrategioiden sekä esimerkkeinä käytet-tyjen markkinointikampanjoiden välillä, mikä vahvistaa esitettyjen teorioiden uskottavuutta.en
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherWord-of-Mouth-markkinointien
dc.subject.othersuusanallinen markkinointien
dc.subject.otherviraalimarkkinointien
dc.subject.otherbuzz-markkinointien
dc.subject.othersosiaalinen mediaen
dc.subject.otherWeb 2.0en
dc.subject.otheryhteisötuotantoen
dc.subject.othere-markkinointien
dc.titleSosiaalisen median hyödyntäminen suusanallisessa e-markkinoinnissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201103031846
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record