Show simple item record

dc.contributor.authorRekola, Pauli
dc.date.accessioned2011-02-15T18:24:22Z
dc.date.available2011-02-15T18:24:22Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1148686
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/26560
dc.description.abstractTutkielmassa pyrittiin kuvaamaan ja ymmärtämään kuinka suomalaiset nuoret aikuiset käyttävät verkkoyhteisöpalveluja mobiilisti, ja millaisia tekijöitä käytön taustalla on. Tutkimuksen lähestymistavaksi valittiin käyttötarkoitustutkimus. Tutkimus suoritettiin määrällisenä tutkimuksena ja siinä käytettiin kyselylomaketta, johon pystyi vastaamaan verkossa. Tutkimuksen otantamenetelmä oli erityisesti tätä tutkimusta varten kehitetty verkko-otanta. Kyselyyn saatiin 265 vastausta, joista analyysiin otettiin rajauksen jälkeen 154. Kyselyn perusteella verkkoyhteisöpalvelujen mobiilin käytön osuus vaikuttaisi olevan noin 14 % verkkoyhteisöpalvelujen kokonaiskäytöstä. Facebook näyttää kyselyn perusteella olevan suosituin verkkoyhteisöpalvelu mobiilisti käytettynä. Verkkoyhteisöpalvelujen mobiilissa käytössä vastaajille merkittäviä funktioita, tarpeita ja motiiveja olivat yhteyden pitäminen, viihdetarkoitus ja informaatio. Sosiaaliset tarpeet koettiin vähän merkittäviksi. Näiden lisäksi merkittäviä funktioita olivat tarkkailu ja itsensä ilmaiseminen. Ajan kuluttaminen, uteliaisuus sekä sopiva ja tehokas viestintä olivat vastaajille merkittäviä tarpeita verkkoyhteisöpalvelujen mobiilissa käytössä. Merkittäviä motiiveja puolestaan olivat ajan kuluttaminen ja mobiilin viestintävälineen vapaus paikasta ja ajankohdasta sekä sen helppo saatavuus. Näiden lisäksi merkittäviä motiiveja olivat myös käytön tutuksi tuleminen, helppokäyttöisyys, tavaksi tuleminen, nopeus, edullisuus, tehokkuus, tapahtumista sopiminen ja organisoiminen sekä rutiiniksi muuttuminen. Tämä tutkielma osoitti käyttötarkoitustutkimuksen soveltamisen verkkoyhteisöpalvelujen mobiilin käytön tarkasteluun hyödylliseksi, vaikka käyttötarkoitustutkimuksen perinne onkin problemaattinen. Tulosten perusteella näyttää siltä, että verkkoyhteisöpalvelujen mobiilin käytön käyttötarkoitukset ovat samansuuntaisia aiemman verkkoyhteisöpalvelujen tutkimuksen kanssa. Tutkimuksen tuloksia voisi, jatkotutkimuksen lisäksi, hyödyntää verkkoyhteisöpalvelujen ja mobiilien viestintävälineiden sekä erityisesti verkkoyhteisöpalvelujen mobiilien sovelluksien kehittämisessä. Jatkossa voitaisiin tutkia esimerkiksi sitä, voiko tässä tutkimuksessa esiin nousseilla mobiilikäyttäjän tarpeilla ennustaa verkkoyhteisöpalvelujen mobiilia käyttöä. Tutkimuskysymys voisi siis olla, miten verkkoyhteisöpalveluja käytetään mobiilisti siten, että mobiilikäyttäjän tarpeet tulevat tyydytetyiksi.
dc.format.extent111 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherFacebook
dc.subject.otherkäyttötarkoitustutkimus
dc.subject.othermobiili
dc.subject.otherpuheviestintä
dc.subject.othersosiaalinen media
dc.subject.otherteknologiavälitteinen viestintä
dc.subject.otherverkkoyhteisöpalvelu
dc.titleNuorten aikuisten verkkoyhteisöpalvelujen mobiilikäyttö
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201102151776
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysoFacebook
dc.subject.ysomobiilipalvelut
dc.subject.ysoverkkoyhteisöt
dc.subject.ysoverkkopalvelut
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysopuheviestintä
dc.subject.ysoverkkoviestintä


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record