Show simple item record

dc.contributor.authorTrög, Jenni
dc.date.accessioned2011-01-24T13:47:46Z
dc.date.available2011-01-24T13:47:46Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1147215
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25941
dc.description.abstractKulttuurienväliset opiskelijavaihto-ohjelmat ovat kasvattaneet merkittävästi suosiotaan kuluneiden vuosikymmenten aikana. Kuitenkin vasta viime vuosina on herätty tutkimaan millaisia kokonaisvaltaisia vaikutuksia kulttuurirajojen ylittämisellä sekä vieraaseen kieli- ja kulttuuriympäristöön sopeutumisella on vaihto-opiskelijoiden identiteetille. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella seuraavaa kysymystä: millaisia vaikutuksia kansainvälisellä opiskelijavaihdolla on opiskelijan ammatilliselle identiteetille. Tutkielman aineisto on kerätty temaattisella ryhmähaastattelulla. Siinä kolme opiskelijaa kertoo opiskelijavaihtonsa aikaisista kieli- ja kulttuurikokemuksista sekä pohtii identiteettiään ja ammattiaan. Haastateltavat ovat englannin kielen opiskelijoita, jotka matkasivat lukukaudeksi englanninkielisiin maihin. Haastattelu nauhoitettiin ja litteroitiin. Aineisto analysoitiin narratiivisen analyysin periaattein, eli tarinoista tuotettiin kolme tapauskohtaista kertomusta. Analyysin tuloksista käy ilmi, että opiskelijavaihto vieraaseen kieli- ja kulttuuri-ympäristöön vaikuttaa matkaajan tiedollisesti, taidollisesti, maailmankatsomuksellises-ti sekä altistaa jäsentämään uudelleen identiteettiä. Lisäksi tulokset kertovat, että on mielekästä yhdistää keskustelu ammatti-identiteetistä ja opiskelijavaihdosta. Opiskelijavaihto voi vaikuttaa opiskelijan ammatillisen identiteetin kasvuun seuraavilla tavoilla: vahvistaa opiskelijan kuvaa itsestä kulttuurienvälisenä toimijana, avata ovia ja luoda mahdollisuuksia kansainväliselle uralle sekä rohkaista opiskelijaa kansainvälisen ammatti-identiteetin rakentamiseen. Lisäksi vaihto voi antaa opiskelijalle avaimia ammatilliseen kasvuun ja toimia merkittävänä tienristeys-kokemuksena, joka rohkaisee opiskelijaa arvioimaan suhdettaan uraansa ja jäsentämään uudelleen ammatillista identiteettiään. Tutkielman tulokset kertovat, että opiskelijavaihdon vaikutuksia opiskelijan ammatillisen identiteetin rakentumiselle olisi tarpeellista ja ajankohtaista tutkia lisää. Kulttuurienvälisen vaihdon sisältämät mahdollisuudet tulisi hyödyntää opiskelijoiden parhaaksi kotimaisissa korkeakouluissa sekä muissa ammatillisissa oppilaitoksissa.
dc.format.extent104 sivua
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherlearner characteristics
dc.subject.otherprofessional development
dc.subject.otherstudy abroad
dc.subject.othernarrative research
dc.subject.otherEnglish language
dc.titleStudy abroad and career identity : three narratives of English language students' journeys to English-speaking countries
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201101241166
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoammatillinen kehitys
dc.subject.ysoopiskelijavaihto
dc.subject.ysoopiskelu ulkomailla
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysokulttuurierot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record