Show simple item record

dc.contributor.authorLundell, Leea
dc.date.accessioned2010-09-21T06:18:52Z
dc.date.available2010-09-21T06:18:52Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1136185
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/25107
dc.description.abstractTutkimus on osa Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen Pohjoinen monikielisyys - hanketta, jonka tavoitteena on tutkia monikielisyyttä Pohjoiskalotin alueella. Projektissa hyödynnetään sosiolingvistiikkaa, kriittistä diskurs-sintutkimusta ja etnografiaa. Tässä tutkimuksessa esiin nousevat mm. kielentäminen, heteroglossia ja kieli-politiikka. Lähtökohtana ovat henkilökohtaiset kielikokemukset, resurssit ja repertuaarit, ja niiden tutkiminen multimodaalisen aineiston avulla. Erityisen kiinnostuksen kohteena on yksittäisen kielen, englannin, esiin-tyminen aineistossa. Vastaavaa näkökulmaa samantyyppiseen aineistoon ei ole aiemmin hyödynnetty. Tutkimuksen aineisto koostuu neljäntoista 6-12 vuotiaan saamelaislapsen kielellisistä omakuvista, taustatietolomakkeista, joissa lapset arvioivat kielellisiä resurssejaan ja suhdettaan kieliin, sekä ryhmä-haastatteluista, joissa lapset kertovat toisilleen ja tutkijalle piirrostensa sisällöistä. Aineistoa lähestytään sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti kuva-analyysin keinoja hyödyntäen. Kerättyä aineistoa verrataan aiempaan samantyyppiseen tutkimukseen hyödyntäen lasten kuvalliseen ilmaisuun ja värien käyttöön liittyvää sekä sosiolingvististä että kehityspsykologista tutkimusta. Apuna kuvallisen aineiston tulkinnassa käytetään lasten omaa ääntä. Tulokset kertovat saamelaislasten kielirepertuaarien monipuolisuudesta. Ainoa kaikille yhteinen kieli on suomi. Merkittävänä kielinä esiin nousevat tietenkin saamen kielet (pohjoissaami, Inarin saami ja kolttasaami). Englanti on tavalla tai toisella läsnä jokaisen lapsen aineistossa, mikä ei ole yllättävää ottaen huomioon nykyaikaisen viestintäteknologian, kansainvälisen nuorisokulttuurin, turismin ja paikallisen (ja valtakunnallisen) kielipolitiikan vaikutukset lasten elämässä. Tutkimuksessa paljastuu säännönmukaisuuksia sekä kielten sijoittelussa että värien käytössä lapsille merkittävien kielten osalta. Lasten vielä kehittymätön kyky täyteen abstraktiin ajatteluun ohjaa lasten valintoja sekä kielille valittujen värien että niiden sijoittelun osalta. Valintojen taustalta paljastuu konk-reettisia ajatuksia kommunikoinnista sekä kielten yhteydestä kansallisiin ja kulttuurisiin tunnuksiin.
dc.format.extent53 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermultilingualism
dc.subject.otherheteroglossia
dc.subject.otherlanguage resources
dc.subject.othermeaning-making
dc.subject.othermultimodality
dc.subject.otherlanguage portrait
dc.title"What is the color of English?" : representation of English in the language portraits of Sámi children
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201009212665
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysomonikielisyys
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysoPohjoiskalotti
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record