Show simple item record

dc.contributor.authorLaukkanen, Mari
dc.date.accessioned2010-06-22T10:11:48Z
dc.date.available2010-06-22T10:11:48Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1131914
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/24462
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa keskityttiin lasten osallistumisoikeuksiin, sillä niiden tarpeellisuudesta ja toteutumisesta käydään länsimaissa vilkasta keskustelua. YK:n lasten oikeudet jakautuvat kolmenlaisiin oikeuksiin; oikeuksiin, jotka takaavat lapsille riittävän toimeentulon, lasten suojelullisiin oikeuksiin sekä osallistumisoikeuksiin. Keskustelussa lasten oikeuksista on näkyvillä vanha, lasta suojelukohteena korostava paternalistinen lapsuuskäsitys ja uudempi yhteiskuntatieteellinen näkemys lapsesta kompetenttina toimijana ja omien asioidensa asiantuntijana. Lasten osallistumisoikeudet eivät rajoitu ainoastaan suoraan lasta koskeviin asioihin, vaan osallistumisoikeuksien tarkoituksena on taata lasten oikeus saada kaikenlaista tietoa sekä osallistuminen laajemmin yhteiskunnassa. Lasten osallistumisoikeuksien toteutumista päiväkodissa tarkasteltiin osallisuuden, kuulluksi tulemisen sekä vallan näkökulmasta. Tutkimukset lasten osallisuusoikeuksista ovat pääasiassa ulkomailla tehtyjä, joskin lasten osallisuudesta päiväkotikontekstissa löytyy kotimaista tutkimusta jonkin verran. Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten tietoa lasten oikeuksista ja erityisesti osallistumisoikeuksista levitetään päiväkodissa sekä miten lasten osallisuus näkyy päiväkodissa. Mitä osallisuutta rakentavia ja toisaalta rajoittavia elementtejä lasten arjessa on. Tähän laadulliseen tutkimukseen aineisto kerättiin etnografista tutkimusmenetelmää mukaillen havainnoimalla ja videoimalla yhden päiväkotiryhmän arkea kaksi viikkoa. Lisäksi ryhmän yhtä aikuista ja kahta lasta haastateltiin osallisuuteen ja lapsikäsitykseen liittyen. Episodeiksi jaettu aineisto analysoitiin teoriaohjaavasti teoreettiseen viitekehykseen pohjautuvien käsitteiden avulla teemoitellen ja tyypitellen. Ensin episoideista määriteltiin teoreettisten käsitteiden avulla se, kuka kussakin episodissa käyttää eniten valtaansa; aikuiset, lapset vai toimivatko lapset ja aikuiset yhteistyössä. Tämän jälkeen analysoitiin millaista kunkin toimijan osallisuus episodissa oli. Tutkimustuloksena havaittiin, että lasten osallistumisoikeus on käsitteenä päiväkodissa vielä suhteellisen vieras. Lasten osallisuus ja kuulluksi tuleminen tapahtuvat paljolti aikuisen kautta ja aikuisen sallimissa rajoissa. Lapset voivat vaikuttaa tapahtumien kulkuun eniten leikissä ja yksittäisissä, suoraan itseään koskevissa asioissa. Ryhmä- ja päiväkotitasolla lasten ääni kuuluu lähinnä aikuisen kautta ja aikuisen tulkintana lapsen parhaasta.
dc.format.extent100 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherlasten ihmisoikeudet
dc.subject.otherkuuleminen
dc.subject.otherosallisuus
dc.subject.othervaltasuhteet
dc.subject.otherpäiväkoti
dc.titleLasten osallistumisoikeudet ja niiden toteutuminen päiväkotiryhmässä
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201006222134
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysoihmisoikeudet
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysopäiväkodit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record