Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorRuokamo, Katja
dc.date.accessioned2010-06-03T07:40:31Z
dc.date.available2010-06-03T07:40:31Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1130392
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/24121
dc.description.abstractTiivistelmä Lehtien rikos- ja poliisiaiheisten uutisten määrä on kaksinkertaistunut 20 vuodessa. Yleisölle ei välity, että poliisin tiedotusvälineille lähettämä informaatio on hyvin tarkoin rajattua. Viranomaistiedottamista säätelee 13 lakia ja seitsemän ohjetta, määräystä tai asetusta. Tämä tutkimus käsittelee poliisin päivittäistä operatiivista toimintaa koskevaa viranomaistiedottamista kriittisestä näkökulmasta. Tutkimus kartoittaa viranomaistiedottamisen käytäntöjä, oikea-aikaisuutta, kielellisyyttä, avoimuutta, julkisuutta, luotettavuutta, objektiivisuutta ja eettisyyttä. Lisäksi tarkastellaan, miten poliisi palvelee joukkoviestimiä sidosryhmänään. Tutkimuksessa selvitetään vastaako viranomaistiedottamisen arki lakiin, valtionhallinnon viestintäsuositukseen (2002) ja poliisihallinnon omiin tiedotusohjeisiin kirjattuja yksityiskohtia. Tutkimus on ensimmäinen laatuaan, sillä poliisin ja median suhdetta ei ole aikaisemmin lähestytty yhteisöviestinnän perspektiivistä siten, että tutkimukseen olisi yhdistetty Suomen laki. Kyseessä on kvalitatiivinen tapaustutkimus, jonka korpus muodostuu seitsemän uutisammattilaisen haastattelusta. Puolistrukturoitujen teemahaastattelujen aineistoa analysoitiin tematisoinnin ja tutkimusta varten luodun kolmiportaisen analyysimallin avulla. Tulokset osoittavat, ettei poliisin viranomaistiedottamisessa noudateta valtionhallinnon viestintäsuositusta. Viranomaistiedotteet ovat usein epäselkeitä, tiedoiltaan puutteellisia ja sisältävät eettisesti kyseenalaisia ilmaisuja. Tiedottaminen ei ole oikea-aikaista eikä nopeaa. Tutkimuksen mukaan poliisin palvelualttiudessa on huomattavia puutteita. Poliisi ei palvele mediaa iltaisin eikä viikonloppuisin, vähättelee journalistin tiedontarvetta, viivyttelee tietojen antamista ja kiertää julkisuusperiaatetta. Yrittäessään rajoittaa journalistin kirjoittamista poliisiviranomainen rajaa yksilön sananvapausoikeutta perustuslain (731/1999) 12 §:n vastaisesti.
dc.format.extent131 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherViranomaistiedottaminen
dc.subject.otherpoliisi
dc.subject.othervaltionhallinto
dc.subject.othersidosryhmä
dc.subject.otherportinvartiointi
dc.titlePoliisin viranomaistiedottaminen kriittisestä näkökulmasta
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201006031991
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteisöviestintäfi
dc.contributor.oppiaineOrganizational Communicationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3131
dc.subject.ysoviranomaiset
dc.subject.ysopoliisi
dc.subject.ysovaltionhallinto
dc.subject.ysosidosryhmät
dc.subject.ysouutiset
dc.subject.ysotiedotus
dc.subject.ysoviestintä


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot