Show simple item record

dc.contributor.authorJohnson, Anu
dc.date.accessioned2010-05-17T10:47:51Z
dc.date.available2010-05-17T10:47:51Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1129494
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/23521
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin kotiympäristön vaikutusta lapsen motivaatioon ja lukutaitoon dysleksian riskiryhmässä lasten ollessa peruskoulun ensimmäisellä ja toisella luokalla. Tutkittavat 107 lasta kuuluivat Jyväskylän yliopiston Lapsen kielen kehitys ja geneettinen dysleksiariski - tutkimusprojektiin ja heillä oli todettu geneettinen dysleksiariski. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia vanhemman läksyjen tekoon osallistumisen yhteyttä lapsen motivaatioon ja lukemisen taitoihin. Samalla pyrittiin laajentamaan käsitystä kotiympäristön vaikutuksesta lapsen lukutaitoon kouluiässä. Vanhemman osallistumista läksyjen tekoon mitattiin vanhemman arviolla siitä, tarvitsiko lapsi apua läksyjen teossa. Lapsen lukutaitoa mitattiin lukemisen sujuvuuden tehtävällä ja motivaatiota vanhemman ja opettajan arvioilla. Vanhemman osallistumisen yhteyksiä lapsen lukutaitoon ja motivaatioon tutkittiin korrelaation ja regressioanalyysin avulla. Lisäksi tutkittiin, toimiko lapsen motivaatio mediaattorina vanhemman osallistumisen ja lukutaidon välillä. Mediaattorianalyysi tehtiin bootstrapping-menetelmällä. Lopuksi etsittiin alaryhmiä muuttujien suhteen. Ryhmittelyssä käytettiin klusterianalyysiä ja raja-arvokriteeriä. Ryhmiä tarkasteltiin ristiintaulukossa ja χ²-testillä. Keskiarvoeroja ja muutosta ajassa tutkittiin yksisuuntaisella ja toistomittausten varianssianalyysillä. Vanhemman osallistuminen läksyjen tekoon oli yhteydessä lapsen lukutaitoon ja motivaatioon siten, että mitä paremmat lapsen lukutaito ja motivaatio olivat, sitä vähemmän vanhempi osallistui läksyjen tekoon. Mediaattorimalli ei muodostunut tilastollisesti merkitseväksi. Aineistosta löytyi alaryhmiä lapsen lukutaidon, motivaation ja vanhemman osallistumisen suhteen. Ryhmät erosivat toisistaan keskiarvojen perusteella, mutta niissä ei havaittu muutosta ajassa siirryttäessä ensimmäiseltä luokalta toiselle. Tutkimus laajentaa näkemystä siitä, että lapsen kotiympäristöllä on merkitystä myös kouluiässä, jolloin vanhempi mukauttaa toimintaansa lapsen tarpeen perusteella. Vanhemman osallistuminen ei kuitenkaan vaikuttanut riskiryhmän lasten lukutaitoon tai motivaatioon, vaan lasten tilanne pysyi samankaltaisena ensimmäisen ja toisen luokan ajan. Jatkossa tarvitaan lisää tutkimusta siitä, miten riskiryhmän lasten lukutaito ja motivaatio kehittyvät ja miten vanhemman osallistuminen vaikuttaa myöhempinä kouluvuosina.
dc.format.extent31 sivua
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkotiympäristö
dc.subject.othervanhemman osallistuminen
dc.subject.othermotivaatio
dc.subject.otherlukutaito
dc.subject.othergeneettinen dysleksiariski
dc.titleKotiympäristön vaikutus dysleksiariskiryhmän lasten lukutaitoon ja motivaatioon kouluiässä
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201005171837
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysokotiympäristö
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysoosallistuminen
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysodysleksia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record