Show simple item record

dc.contributor.authorKarjalainen, Mari
dc.date.accessioned2010-01-30T13:01:16Z
dc.date.available2010-01-30T13:01:16Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1118743
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/22806
dc.description.abstractBrändi käsitteenä ei ole mikään uusi keksintö. Sen sisältö ja merkitys ovat kuitenkin viime vuosina muuttuneet merkittävästi. Brändi voidaankin nyt entistä vahvemmin nähdä osana yrityksen aineetonta pääomaa ja yrityksen kilpailuedun lähteenä. Tässä työssä tutkittiin sitä, mitä tulisi huomioida onnistuneessa brändin sisäisessä implementoinnissa käyttäen interdisiplinääristä lähestymistapaa. Brändin implementoinnin onnistumiseen vaikuttavia syitä pyritään löytämään niin brändin määrittely – kuin sen käytäntöönpanovaiheista. Erityisesti tarkasteltiin brändiviestinnän luonnetta ja merkitystä brändin muutosprosessin osana. Tutkimuksessa käytettiin laadullista tutkimusotetta täydennettynä määrällisellä esimerkillä yrityksestä Landis+Gyr. Tutkimusstrategiana oli kyselytutkimus, jota täydennettiin tutkijan henkilökohtaisten tunteiden kuvauksella personal experience -metodia käyttäen. Työn ensimmäisessä vaiheessa luotiin brändin implementoinnin viitekehys niin sanottu bränditimantti, jota sovellettiin esimerkki-yrityksen brändin muutoksen tarkasteluun. Bränditimantin ulottuvuuksiksi määriteltiin brändi, brändi-identiteetti, maine, imago, organisaation identiteetti ja kulttuuri/arvot. Työn toisessa vaiheessa kirjoitettiin ylös henkilökohtaiset kokemukset. Kolmannessa vaiheessa tarkasteltiin esimerkkiyrityksen brändin implementointia kahden kyselytutkimuksen avulla. Työn neljännessä vaiheessa kysely-tutkimuksen tuloksia analysoitiin sisällön erittelyllä ja tilastollisin menetelmin. Tulokset osoittivat, että brändin muutos esimerkkiyrityksessä oli onnistunut kohtuullisen hyvin. Riittävällä ja oikea-aikaisella brändiviestinnällä oli merkittävä vaikutus implementoinnin onnistumiseen. Lisätyötä vaadittaisiin brändin arvojen näkyviksi tekemisessä ja organisaation työskentelyn ohjaamisessa tukemaan näitä arvoja. Ainutlaatuinen yrityskulttuuri on ainoa keino toimittaa brändin ainutlaatuiset arvot yhdenmukaisesti kaikkialla. Näin ollen voidaan todeta, että on tärkeää huomioida bränditimantin kaikki osat brändin määrittelyvaiheessa, jotta brändin implementointi ja brändilupauksen toteuttaminen asiakkaille onnistuisivat mahdollisimman hyvin.
dc.format.extent90 sivua
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.titleBrändin muutos - näkökulmia onnistuneeseen sisäiseen implementointiin
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201001301098
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteisöviestintäfi
dc.contributor.oppiaineOrganizational Communicationen
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3131
dc.subject.ysobrändit
dc.subject.ysoorganisaatioviestintä
dc.subject.ysoimago
dc.subject.ysoorganisaatiokulttuuri
dc.subject.ysoyrityskulttuuri
dc.subject.ysomaine
dc.subject.ysokäyttöönotto
dc.subject.ysomuutos
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record