Perfektiivisen aspektin esiintyminen suomalaisessa viittomakielessä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Salonen, Juhana Kristian
dc.date.accessioned 2012-10-17T14:44:08Z
dc.date.available 2012-10-17T14:44:08Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1232732
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210172714 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/40022
dc.description.abstract Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani perfektiivisen aspektin esiintymistä suomalaisessa viittomakielessä. Perfektiivisellä aspektilla tarkoitetaan rajattua tapahtumaa, jossa jokin toiminta on päättynyt tai loppuun suoritettu. Keskityn tutkielmassani kolmeen viittomaan: JO, VALMIS ja LOPPU. Rissanen on esittänyt näillä viittomilla voitavan ilmaista perfektiivistä aspektia suomalaisessa viittomakielessä. Suomalaisessa viittomakielessä esiintyvän perfektiivisen aspektin syvällisemmän tarkastelun puutteen vuoksi tutkielmani keskeisenä tavoitteena on selvittää, että ilmaistaanko viittomilla JO, VALMIS ja LOPPU perfektiivistä aspektia ja millaisissa tilanteissa ja viittomajärjestyksissä se voi tapahtua. Tutkimusaineistoni koostuu neljästä videosta, joiden yhteiskesto on 35 minuuttia. Videot ovat Kuurojen Liiton tuottamaa materiaalia. Videoiden annotoinnissa ja analysoinnissa olen käyttänyt ELAN- ja Word-ohjelmia. Tutkimusaineistosta löytyneet JO, VALMIS ja LOPPU-viittomat on luokiteltu niiden viittomajärjestyksen (järjestys verbaalin suhteen) mukaan. Tulosten perusteella voidaan todeta, että perfektiivinen aspekti vaatii dynaamisen tilanteen. Perfektiivistä aspektia ilmaistessaan JO voi esiintyä ennen verbaalia, verbaalin jälkeen tai verbaaliin sulautuneena. JO ilmaisee mennyttä perfektiivistä aspektia, koska viittomaa käytetään pelkästään menneen ajan kontektissa. JO-viittomalla on myös muita merkityksiä, sillä se voi esimerkiksi ilmaista mennyttä aikaa tai merkitä adverbia ´jo´. VALMIS ja LOPPU esiintyvät ainoastaan verbaalin jälkeen perfektiivistä aspektia ilmaistaessa. VALMIS ja LOPPU voivat viitata myös tulevaan aikaan menneen ajan lisäksi. VALMIS pystyy myös kehittämään narratiivista aikaa. VALMIS edustaa selvimmin perfektiivistä aspektia suomalaisessa viittomakielessä ja viittoma muistuttaa edellä mainittujen piirteiden johdosta läheisesti amerikkalaisen viittomakielen FINISH-viittomaa. Jatkossa on tutkittava laajemman aineiston avulla erityisesti JO-, VALMIS- ja LOPPU-viittomien fonologisten piirteiden, leksikaalisten variaatioiden ja muiden semanttisten merkitysten mahdollista vaikutusta perfektiivisen aspektin tulkintaan suomalaisessa viittomakielessä.
dc.format.extent 2 verkkoaineistoa (69 s., kesto 4:06 min)
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other viittomajärjestys
dc.title Perfektiivisen aspektin esiintyminen suomalaisessa viittomakielessä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210172714
dc.subject.ysa suomalainen viittomakieli
dc.subject.ysa viittomakieli
dc.subject.ysa aspekti
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine suomalainen viittomakieli fi
dc.contributor.oppiaine Finnish Sign Language en
dc.date.updated 2012-10-17T14:44:08Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record