Kansalaisopistojen oppilaitos- ja ylläpitäjärakenteen arviointi : osaraportti 2 : rakenteellisten muutosten, lakiuudistusten ja oman toiminnan arviointivelvoitteen toteutuminen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Markkanen, Martti
dc.contributor.author Lang, Tarja
dc.contributor.author Lillas, Alice
dc.contributor.author Lovio,Maisa
dc.contributor.author Manninen, Jyri
dc.contributor.author Takatalo, Erkki
dc.contributor.author Kamppi, Päivi
dc.contributor.author Pietiläinen, Ville
dc.contributor.author Smeds-Nylund, Ann-Sofie
dc.date.accessioned 2012-10-05T08:25:32Z
dc.date.available 2012-10-05T08:25:32Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-951-39-4765-1
dc.identifier.issn 1795-0163
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231767
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4765-1 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39907
dc.description.abstract Kansalaisopistojen oppilaitos- ja ylläpitäjärakenteen arviointi perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön Koulutuksen arviointineuvostolle osoittamaan toimeksiantoon. Arviointi raportoidaan kahdessa osassa. Ensimmäinen osaraportti kohdistui kansalaisopistojen laatu- ja kehittämisavustuksiin sekä ylläpitämislupiin. Tässä toisessa osaraportissa arvioidaan rakenteellisten muutosten, vapaan sivistystyön lakiuudistusten ja oman toiminnan arvioinnin toteutumista kansalaisopistoissa. Raportissa esitetään vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 1) Millaisia vaikutuksia kansalaisopistojen yhdistymisillä tai muilla rakenteellisilla muutoksilla on kansalaisopistojen palvelujen laatuun, alueelliseen saavutettavuuteen ja asemaan? 2) Miten vapaan sivistystyön lakiin lisätyt koulutustavoitteet ja yhteistyövelvoite toteutuvat kansalaisopistojen toiminnassa? 3) Miten kansalaisopistot toteuttavat vapaan sivistystyön laissa mainittua oman toiminnan arviointivelvoitetta? Kysymyksiin etsittiin vastauksia useilla menetelmillä: Arviointiteemoja koskevista koulutuspoliittisista asiakirjoista, lakiperustasta ja säädöksistä tehtiin sisällönanalyysi. Lisäksi toteutettiin sidosryhmähaastatteluja, kansalaisopistoille osoitettu kysely ja arviointivierailuja.Kansalaisopistoissa toteutetut rakenteelliset muutokset koskevat pääasiassa opistojen yhdistämistä tai ylläpitäjämuutosta. Kansalaisopistojen keskuudessa toteutetuista muutoksista löydetään laadun ja saavutettavuuden kannalta enemmän hyötyjä kuin haittoja. Toteutettujen yhdistymisten mahdollisena haittana on asiakasryhmien eriarvoinen kohtelu. Arviointiryhmä esittää alueellisten ja paikallisten sivistystarpeiden turvaamista yhdistymistilanteissa lainsäädännön uudelleen tarkastelulla. Kansalaisopistot tekevät yhteistyötä useiden eri oppilaitosten kanssa, mutta yhteistyö kohdistuu selkeimmin kansalaisopistojen väliseen yhteistyöhön. Merkittävimpiä yhteistyön muotoja ovat pedagoginen, hallinnollinen ja hankeyhteistyö. Arviointiryhmä esittää kansalaisopistojen tukemista ja tasapuolista resursointia kaikissa merkittävissä yhteistyön muodoissa. Arviointiryhmä myös pitää yhteistyötä yhtenä vaihtoehtona pienten kansalaisopistojen yhdistämisille. Vapaan sivistystyön lakiin lisätyt koulutustavoitteet – hyvinvoinnin, monikulttuurisuuden, kansainvälisyyden ja kestävän kehityksen edistäminen – painottuvat vaihtelevasti kansalaisopistojen kurssitarjonnassa. Arviointiryhmä esittää koulutustavoitteiden tukemista kansalaisopistojen yhteisillä kehittämisstrategioilla, joissa alueelliset ja paikalliset erityistarpeet otetaan huomioon. Kansalaisopistojen keskuudessa omaa toimintaa arvioidaan ja kehitetään ensisijaisesti asiakaspalautteen perusteella. Kansalaisopistojen käyttämät arviointimenetelmät vaihtelevat paljon. Arviointiryhmä esittää kansalaisopistojen keskinäisen arviointiyhteistyön ja arviointikäytäntöjen systemaattisuuden lisäämistä. fi
dc.format.extent Verkkoaineisto (85 sivua).
dc.language.iso fin
dc.language.iso swe
dc.publisher Koulutuksen arviointineuvosto
dc.publisher Koulutuksen arviointisihteeristö [jakaja]
dc.relation.ispartofseries Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 60.
dc.rights openAccess fi
dc.title Kansalaisopistojen oppilaitos- ja ylläpitäjärakenteen arviointi : osaraportti 2 : rakenteellisten muutosten, lakiuudistusten ja oman toiminnan arviointivelvoitteen toteutuminen
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-951-39-4765-1
dc.subject.ysa kansalaisopistot
dc.subject.ysa oppilaitokset
dc.subject.ysa arviointi
dc.subject.ysa lainsäädäntö
dc.subject.ysa vapaa sivistystyö
dc.subject.ysa yhteistyö
dc.subject.ysa rakennemuutos
dc.subject.ysa kehittämissuunnittelu
dc.subject.kota 516
dc.type.dcmitype Text en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record