Henkilöstön kokemuksia yrityksen yhteiskuntavastuusta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Seppänen, Emilia
dc.date.accessioned 2012-10-04T06:23:31Z
dc.date.available 2012-10-04T06:23:31Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231642
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/39871
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210042582 en
dc.description.abstract Tässä pro gradu –tutkielmassa tutkitaan henkilöstön kokemuksia yrityksen yhteiskuntavastuusta kapitalistisen yhteiskunnan muodostamaa taustaa vasten tarkasteltuna. Tutkimuksen kohdeyrityksenä on yksi Osuuskauppa Keskimaan toimipisteistä, Jyväskylän Sokos. Tutkimusongelmana on selvittää, miten henkilöstö kokee yhteiskuntavastuun ilmentyvän tutkimuksen kohdeyrityksessä. Tutkimuksen aineisto on kerätty teemahaastatteluiden avulla. Tutkimuksen tuloksista ilmenee, että henkilöstö kokee yrityksen yhteiskuntavastuun neljän erilaisen kehyksen kautta, joista jokainen tarjoaa erilaisen näkökulman yrityksen yhteiskuntavastuun tarkasteluun. Turvallisuuden kehys kuvastaa jo nimensä puolesta sitä, miten henkilöstö kokee yrityksen yhteiskuntavastuullisuuden ilmentyvän erilaisten turvallisuutta ja varmuutta tuovien asioiden kautta. Turvallisuuden kehyksessä tuodaan esiin varman työpaikan, turvallisen työympäristön, toiminnan jatkuvuuden ja toimivan viestinnän merkityksiä turvallisuuden ja varmuuden tuottajina. Kiinnittymisen kehyksessä yrityksen yhteiskuntavastuullisuus saa useita erilaisia merkityksiä osaamiseen, hyvinvointiin ja sitoutumiseen liittyvien asioiden pohjalta. Kaikkia henkilöstön esiin tuomia merkityksiä yhdistää organisaatioon kiinnittyminen. Sidosryhmäkehyksessä korostuu asiakkuuksien merkitys työpaikkojen luojana, organisaation toiminnan jatkuvuuden mahdollistajana ja erittäin merkittävänä organisaation sidosryhmänä, mutta myös paikallisuuden, sponsoroinnin ja elinvoimaisen ympäristön merkitys. Organisaatiokehyksessä nousee esiin sekä positiivisia että negatiivisia merkityksiä. Positiivisina merkityksinä esille nostetaan mm. yrityksen vastuullinen hankintaketju, osuustoiminta, vastuu asiakkuuksista ja vastuullisuus kilpailukeinona. Negatiivisina merkityksinä esiin nousevat osa-aikaiset työsuhteet, henkilöstön määrä ja muutokset sekä kiristynyt kilpailu. Organisaatiokehyksessä pyritään tuottamaan erilaisten positiivisten organisaation vastuullisuutta korostavien merkitysten kautta luottamusta ja sitä kautta kasvattamaan sitoutumisen mahdollisuutta sekä vahvistamaan sitä. Negatiiviset merkitykset voidaan nähdä kriittisinä kannanottoina organisaation vastuullista toimintaa kohtaan, jotka omalta osaltaan suuntaavat organisaation vastuullista toimintaa haluttuun suuntaan. Henkilöstön kokemia yhteiskuntavastuun kehyksiä voidaan pitää kapitalismin hengen kaltaisena organisaation keinona sitouttaa työntekijöitä organisaatioon ja sen toimintaan. Jokainen yhteiskuntavastuun kehyksistä tuo oman näkökulmansa yrityksen yhteiskuntavastuun tarkasteluun ja kertoo osaltaan myös siitä, miksi yritys kantaa yhteiskuntavastuuta. fi
dc.format.extent 88 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Keskimaa osk
dc.subject.other Sokos
dc.title Henkilöstön kokemuksia yrityksen yhteiskuntavastuusta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201210042582
dc.subject.ysa yhteiskuntavastuu
dc.subject.ysa sitoutuminen
dc.subject.ysa luottamus
dc.subject.ysa kapitalismi
dc.subject.ysa arvot
dc.subject.ysa työ
dc.subject.ysa yhteiskunta
dc.subject.ysa Jyväskylä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-10-04T06:23:32Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record