Prototyyppisten äidinkielen äänteiden prosessointi normaalisti lukevilla ja dyslektisillä lapsilla : miten erot fonologisissa muistiedustuksissa ilmenevät aivosähkökäyrän myöhäisessä erotteluvasteessa (LDN)?

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ruohonen, Elisa
dc.date.accessioned 2012-09-24T04:46:16Z
dc.date.available 2012-09-24T04:46:16Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231071
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209242495 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38622
dc.description.abstract Heikkojen äidinkielen äänteiden muistiedustusten on esitetty olevan merkittävä tekijä dysleksiassa eli kehityksellisessä lukihäiriössä. Muistiedustusten tarkkuutta voidaan selvittää esimerkiksi tutkimalla aivojen herätevasteita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten dyslektisten lasten muistiedustukset prototyyppisistä äidinkielen äänteistä eroavat normaalisti lukevien lasten muistiedustuksista. Eroja tutkittiin tarkastelemalla prototyyppisten ja epäprototyyppisten äidinkielen äänteiden synnyttämiä LDN-vasteita. LDN-vaste (late discriminative negativity) on yhdistetty korkeamman kognitiivisen tason erotteluprosessointiin ja myös muistiedustuksiin. LDN syntyy, kun toistettujen ärsykkeiden joukossa havaitaan poikkeava ärsyke. Tässä tutkimuksessa ärsykkeinä käytettiin suomalais-unkarilaista, ranskalaista ja saksalaista y-äännettä, joita esitettiin poikkeavina ärsykkeinä toistettujen ärsykkeiden joukossa. Koehenkilöinä oli 72 iältään 8–11-vuotiasta normaalisti lukevaa ja dyslektistä suomalaislasta. Vastetta tutkittiin viideltä eri LDN-vasteen aikaikkunalta, koska haluttiin tarkastella LDN-vasteen eri prosessointivaiheita. Aikaikkunat selvitettiin pääkomponenttianalyysillä, jonka tuottamia faktoripistemääriä analysoitiin MANOVAn toistettujen mittausten menetelmällä. Vasteet muutettiin CSD-muotoon, jotta voitiin estimoida aktivaatioiden lähteitä tarkemmin. Tutkimus tuki käsitystä dyslektikoiden heikoista äidinkielen muistiedustuksista, sillä se osoitti, että LDN-vaste oli normaalisti lukevilla lapsilla vahvempi prototyyppiseen äänteeseen kuin dyslektisillä lukijoilla. Vaste oli normaalisti lukevilla myös vahvempi prototyyppiseen äänteeseen kuin epäprototyyppisiin äänteisiin. Dyslektisillä lukijoilla ei sen sijaan havaittu eroja äänteiden välisissä aktivaatioissa, mikä viittaa heikkoihin muistiedustuksiin prototyyppisestä äänteestä. Heikoista muistiedustuksista kertoo myös se, että dyslektisillä lukijoilla ei syntynyt lainkaan LDN-tyyppistä vastetta prototyyppiseen äänteeseen lukuun ottamatta myöhäisintä aikaikkunaa. Tällöinkin vaste poikkesi huomattavasti normaalisti lukevien aktivaatiosta. Tutkimus osoitti, että LDN jakautuu useampaan erilliseen prosessointivaiheeseen. Aiemmin LDN-vasteen on havaittu ilmenevän fronto-sentraalisena aktivaationa, mutta eri prosessointivaiheiden tutkiminen sekä CSD-muunnos osoittivat, että LDN-vasteeseen liittyy myös temporaalinen komponentti. Selvimmät erot ryhmien välillä ilmenivät tässä temporaalisessa komponentissa.
dc.format.extent 65 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other LDN (late discriminative negativity)
dc.subject.other dysleksia
dc.subject.other puheen prosessointi
dc.subject.other äidinkielen muistiedustukset
dc.subject.other ERP
dc.title Prototyyppisten äidinkielen äänteiden prosessointi normaalisti lukevilla ja dyslektisillä lapsilla : miten erot fonologisissa muistiedustuksissa ilmenevät aivosähkökäyrän myöhäisessä erotteluvasteessa (LDN)?
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209242495
dc.subject.ysa dysleksia
dc.subject.ysa lukihäiriöt
dc.subject.ysa puhe
dc.subject.ysa prosessointi
dc.subject.ysa äidinkieli
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en
dc.date.updated 2012-09-24T04:46:16Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record