Paremmaksi äidiksi : sisällönanalyysi huonosta äidistä 1920-luvun Kotiliesi-lehdessä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rönkkö, Tarja
dc.date.accessioned 2012-09-06T09:45:16Z
dc.date.available 2012-09-06T09:45:16Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1225268
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209062330 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38477
dc.description.abstract Tutkielmani tarkoituksena on tarkastella 1920-luvun Kotiliesi-lehden tuottamaa huonon äidin kuvaa. Tuon lisäksi esille niitä lehdessä esitettyjä avun ja tuen muotoja, joiden avulla naisia kasvatettiin ja valistettiin hyviksi äideiksi. Työni teoreettisena viitekehyksenä ovat äitiys ja naiseus 1920-luvun Suomessa. 1920-luvun Suomessa äitiys nähtiin naisen kansalaisvelvollisuutena. Hyvä äiti täytti paikkansa yhteiskunnassa hyödyllisenä, kunnon kansalaisena. Tutkimusotteeni on sosiaalis-konstruktiivinen, jonka mukaan yksilöt omaksuvat kielen kautta vallalla olevia merkityksiä ja kulttuurisia konventioita. Tällöin sekä tuotetaan että uusinnetaan sosiaalista todellisuutta. Tutkielmani aineisto käsittää Kotiliesi-lehdet vuodesta 1923 vuoteen 1929, yhteensä lehtiä kertyi tältä ajalta 168 kappaletta. Tutkielmani analyysimenetelmänä olen käyttänyt sisällönanalyysiä. Keskiluokkainen perheihanne vahvistui vuosisadan alussa, jolloin korostui äidin tehtävä kodin ja perheen hyvinvoinnin ylläpitäjänä. Tätä tehtävää Kotiliesi-lehti toi esille valistavassa hengessä. Äidin ensisijaista paikkaa kodissa perusteltiin kansakunnan edulla. Myös muita, kodin ulkopuolisia, positioita äidille sallittiin tietyin ehdoin. Huono, taitamaton ja tietämätön perheenemäntä ei voinut toimia täysipainoisesti molemmissa rooleissaan, kotona ja kodin ulkopuolella, vaan tällöin hän oli vaarantamassa sekä perheen onnea että yhteiskunnan tulevaisuutta. Naisena ja äitinä olemiseen, mutta myös mahdollisuuksiin, heijastuivat sekä kansalaisuuden mukanaan tuomat odotukset että sosiaaliluokka. Tutkimani huono äitiys näyttäytyy aineistossani moniulotteisena. Äitiyteen kohdistettiin vuosisadan alussa suuria vaatimuksia. Äidin tuli pitää huolta itsestään, perheestään ja kodistaan ja lisäksi tuli huomioida kodin ja yhteiskunnan sidos. Huono äitiys paikantuu aineistossa kaikkiin näihin ulottuvuuksiin. Kotiliesi-lehti halusi yhdyssiteeksi kotitalouksien ja yhteiskunnan välille. Lehti uskoi valistuksen voimaan. Huonosta äidistä oli mahdollista muokkautua hyväksi, tai ainakin paremmaksi äidiksi. Valistuksen ja tuen avulla myös huonoista äideistä oli muokattava kansakunnan rakentajia 1920-luvun ideologian mukaisesti.
dc.format.extent 97 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Kotiliesi (aikakauslehti)
dc.title Paremmaksi äidiksi : sisällönanalyysi huonosta äidistä 1920-luvun Kotiliesi-lehdessä
dc.title.alternative Sisällönanalyysi huonosta äidistä 1920-luvun Kotiliesi-lehdessä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209062330
dc.subject.ysa 1920-luku
dc.subject.ysa äidit
dc.subject.ysa äitiys
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.subject.method Sisällönanalyysi
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-09-06T09:45:17Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record