Juonellistamisen politiikka : tarinankerronta Irakin sodassa 2003

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hyvärinen, Antti
dc.date.accessioned 2012-07-10T11:51:30Z
dc.date.available 2012-07-10T11:51:30Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1223047
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207102045 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38181
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa, kuinka tarina Irakin 2003 sodan käänteistä muodostui julkisuuteen. Tutkimuksen näkökulma on suuren yleisön siinä mielessä, että aineistona käytetään sanomalehtitekstejä liittyen kyseiseen sotaan. Toisaalta näkökulmana ja lähtökohtana on narratiiviteoria, jonka kautta aineistoanalyysi kulkee. Tutkimuksen aineiston muodostaa 2003 maalis-toukokuiden Helsingin Sanomat: tämän aikajakson lehdet on käyty kokonaisuudessaan läpi. Aluksi perehdytään narratiivin teoriaan työkalujen luomiseksi aineistoanalyysiä varten. Tämän jälkeen tarinankerronta sidotaan sotaan käsittelemällä narraation mahdollisia funktioita sodankäynnintaitona. Samalla keskustellaan sodan luonteesta ja sen muutoksista, jotka myös tuovat tarinan tasolla uusia haasteita sotapolitiikkaan sekä tarinanmuodostukseen. Itse aineistoanalyysi perustuu tarinan teoriaan sotateema huomioon ottaen: metodina on yhtäältä tarinallisuuden aspektien tunnistaminen ja toisaalta tarinarakenteen kriittinen tulkinta tosin olemisen mahdollisuuksien tunnistamiseksi. Tämä on myös tarinankerronnan poliittinen aspekti. Kun kerrotaan tarina, tehdään myös perustavia valintoja ja arvotuksia itse tapahtumien luonteesta. Aineistoanalyysi paljastaa, että Irakin sodan juoni oli valittu varman päälle. Asetelma oli tuttu: sankari nujertaa roiston. Koko tarinan keskeisenä perusteluna olivat joukkotuhoaseet, jotka toimivatkin sekä syynä koko tarinalle, että tarinan sitovana aineksena. Legitimaation keinoina Irak -tarinassa toimivat rinnastukset sekä sanavalinnat. Meneillään ollut narratiivi rinnastettiin yleisesti tunnettuihin legitiimeihin tarinoihin. Nimeämisen politiikka on myös osa tarinankerrontaa: sanavalinnoilla pystytään määrittelemään tapahtumia ja asiantiloja, jolloin ne myös asettuvat suhteisiin keskenään tuottaen juonta. Aineistosta oli luettavissa myös tarinankerronnan poliittisuus: vaikka sodan juoni esiintyi ainoana mahdollisuutena legitimiteetin muodostamiseksi, oli toisin olemisen mahdollisuus olemassa. Valitut välttämättömyyden sanastot olivat osa juonirakennetta, joka sodalle syntyi: tapahtumat usein näennäisesti muotoutuvat sellaisiksi, kuin miksi ne mielivaltaisesti nimetään. Vaikka tapahtumien suhteet esitettiin tosiasioiksi, olivat ne vain valintoja suuresta määrästä vaihtoehtoisia juonirakenteita. Tarina on siis kontingentti keino selvitä maailman tarjoamasta kaaoksesta. Tässä tapauksessa tarinankerronnan funktiona oli juuri kontingenssin verhoaminen. Sodan poliittisuutta kavennettiin poliittisella keinolla.
dc.format.extent 73 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other narratiiviteoria
dc.subject.other tarinankerronta
dc.subject.other tarina
dc.subject.other kontingenssi
dc.subject.other sota
dc.subject.other legitimiteetti
dc.title Juonellistamisen politiikka : tarinankerronta Irakin sodassa 2003
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207102045
dc.subject.ysa tarinat
dc.subject.ysa narratiivisuus
dc.subject.ysa kerronta
dc.subject.ysa Irakin sota
dc.subject.ysa kontingenssi
dc.subject.ysa sota
dc.subject.ysa legitimiteetti
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.date.updated 2012-07-10T11:51:31Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record