Acceptable or not? : split infinitives in American English

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Koivistoinen, Erika
dc.date.accessioned 2012-05-24T17:44:18Z
dc.date.available 2012-05-24T17:44:18Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37896
dc.description.abstract Tutkielmani tarkoitus on selvittää, kuinka usein englannin infinitiivirakenne jaetaan kahteen osaan laittamalla osien väliin adverbi (engl. split infinitive). Lisäksi tarkastelen, minkälaisia adverbeja esiintyy jaettujen infiniitivien kanssa ja onko adverbien laadussa tapahtunut muutoksia menneisyydestä nykypäivään. Tutkielman tavoitteena on siis vastata kysymyksiin: miten jaetun infinitiivin käyttö on vaihdellut vuosien 1810 ja 2009 välillä ja millaiset adverbit yleisimmin jakavat infinitiivejä. Datana tutkimuksessani käytän korpusta, koska korpukset tarjoavat suuren määrän dataa, joka on kerätty kielen luonnollisissa käyttötilanteissa. Tutkin kvantitatiivisesti jaettujen infinitiivien yleisyyttä vertailemalla esiintymien määrää eri vuosikymmeninä korpuksesta the Corpus of Historical American English (COHA). Tutkin myös kvalitatiivisesti kahden vuosikymmenen jaettujen infinitiivien kanssa esiintyviä adverbejä jakamalla adverbit eri luokkiin. Tulokset osoittavat, että adverbin sijoittaminen infinitiivirakenteen väliin on yleistynyt huomattavasti lähempänä nykyaikaa. Tuloksista voidaan päätellä, että ennen suurin osa adverbeistä, jotka jakoivat infinitiivejä, olivat tapaa ilmaisevia mutta nykyään käytetään myös enemmän adverbejä, jotka painottavat verbin merkitystä. Nykyään mikään adverbiluokka ei ole niin selkeässä johdossa kuin tapaa ilmaisevat adverbit ovat ennen olleet, ja kaksi suurinta adverbiluokkaa jaettujen infinitiivien kanssa ovat tapaa ilmaisevat ja painottavat adverbit (engl. focusing adverbs). fi
dc.format.extent 23
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other split infinitive
dc.subject.other corpus
dc.subject.other adverb
dc.title Acceptable or not? : split infinitives in American English
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205241732
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.date.updated 2012-05-24T17:44:19Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record