Finnish upper secondary school students' views of foreign languages : motivation, attitudes and beliefs

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ruokolainen, Eero
dc.date.accessioned 2012-04-22T10:05:57Z
dc.date.available 2012-04-22T10:05:57Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1198609
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201204221563 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37713
dc.description.abstract Vieraiden kielien osaamisen merkitys on kasvanut globalisoituneessa maailmassa. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää lukion opiskelijoiden asenteita, kokemuksia, odotuksia ja uskomuksia eri vieraita kieliä kohtaan. Toinen kotimainen kieli lasketaan vieraiden kielten joukkoon tässä tutkimuksessa. Englannin kieli on korostetussa asemassa sen kansainvälisen tärkeyden takia, ja siihen paneudutaan tutkimuksessa muita kieliä enemmän. Tutkimusaineisto kerättiin kaksiosaisella kyselylomakkeella syksyllä 2011 Jyväskylässä. Kaikki vastaajat (N= 58) olivat lukion toisen vuosikurssin A1-englannin opiskelijoita. Tulokset osoittivat, että vastaajilla oli ylivoimaisesti kaikkein positiivisimmat asenteet ja odotukset englannin kieltä kohtaan. Vapaavalintaisia vieraita kieliä kohtaan asenteet eivät olleet niin positiivisia, poikkeuksena espanjan kieli, josta suuri joukko vastaajia oli hyvin kiinnostunut. Asenteet ruotsin kieltä kohtaan eivät olleet yhtä positiivisia kuin englantia kohtaan, mutteivät kuitenkaan niin negatiivisia kuin yleisiä, vapaaehtoisesti opiskeltavia kieliä saksaa ja ranskaa koskevat. Vaikka vastaajat opiskelivat enemmän kieliä kuin lukiolaiset keskimäärin, he eivät pitäneet kielien pakollisuutta tärkeänä ja ylivoimainen enemmistö oli sitä mieltä, että englannin tulisi olla ainoa pakollinen kieli. Vain vajaa kolmannes haluaisi säilyttää ruotsin pakollisena opiskeltavana kielenä. Tarkastellessa vastaajien motivaatiota oppia englantia kävi ilmeiseksi, että englantia pidetään tärkeänä ja sitä halutaan oppia nimenomaan sen välinearvon vuoksi. Kaikki vastaajat odottivat englannin kielen olevan hyvin tärkeä tulevaisuudessaan, ja haluavat oppia sitä jotta voisivat käyttää sitä erinäisiin pyrkimyksiin, kuten esimerkiksi opiskeluun tai työllistymiseen. Kiinnostus englantia puhuvia kulttuureita kohtaan ja halu osata kieltä sen itsensä vuoksi olivat motivaation lähteinä paljon vähemmän merkittävässä asemassa.
dc.format.extent 98 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other beliefs about SLA
dc.subject.other motivation
dc.subject.other language attitudes
dc.title Finnish upper secondary school students' views of foreign languages : motivation, attitudes and beliefs
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201204221563
dc.subject.ysa englannin kieli
dc.subject.ysa motivaatio
dc.subject.ysa asenteet
dc.subject.ysa kielet
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.date.updated 2012-04-22T10:05:58Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record