"Ei enää elävä, ei vielä kuollut" : tutkimus kuusikymppisten köyhyyskirjoittajien elämänlaadusta ja köyhyydelle antamista merkityksistä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lehtonen, Heidi
dc.date.accessioned 2012-04-03T05:12:24Z
dc.date.available 2012-04-03T05:12:24Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1197417
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201204031505 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37664
dc.description.abstract ”EI ENÄÄ ELÄVÄ, EI VIELÄ KUOLLUT” — Tutkimus kuusikymppisten köyhyyskirjoittajien elämänlaadusta ja köyhyydelle annetuista merkityksistä Heidi Lehtonen Pro Gradu -tutkielma Sosiologia/Sosiaaligerontologian linja Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaaja: Jyrki Jyrkämä Kevät 2012 87 sivua Tutkimus sai alkunsa EU:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisesta teemavuodesta 2010 ja sen kohteina ovat ikääntyvien köyhyyskirjoittajien elämänlaatu ja heidän köyhyydelle an-tamansa merkitykset. Tutkimuksen aineisto on sekundaarinen ja se on hankittu Yhteiskun-tatieteellisestä tietoarkistosta. Tutkimus on aineistolähtöinen ja kvalitatiivinen. Analyysissa on käytetty sekä sisäisen tarinan teoriaa että elämänlaatumittareita. Köyhyydelle annettuja merkityksiä löytyi useita. Ne ovat karkeimmillaan jaettavissa posi-tiivisiin ja negatiivisiin merkityksiin. Positiivisimmillaan köyhyys koetaan elämää ankku-roivana ja vakauttavana tekijänä. Negatiivisimmillaan se näyttäytyi yhteiskunnasta ja sosi-aalisesta eristäytymisenä, jolloin kontaktit muihin olivat minimaalisia. Kirjoittajien kirjoituksissa elämänlaatu näyttäytyi huonona. Heidän sekä fyysinen että psyykkinen terveytensä oli horjuvaa, eikä taloudellinen tilanne ei antanut paljon mahdolli-suuksia muuhun kuin perustarpeiden tyydyttämiseen. Osallistuminen ja aktiivisuus olivat osalla hyvin vähäistä. Lisäksi itsenäisyys ja riippumattomuus osoittautuivat illuusioksi. Siitä huolimatta osa kirjoittajista tunsi elämänlaatunsa kohtuulliseksi. Tutkimuksen aineis-to oli naisvaltaista, joten sukupuolinäkymä jäi vajavaiseksi. Vaikka tutkimuskysymyksiin vastaaminen ei kaikista kirjoituksista onnistunut, rohkaisevat tulokset lisätutkimusten te-koon. Avainsanat: köyhyyden merkitys, ikääntyminen, elämänlaatu, kokemus
dc.format.extent 79 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Köyhyyden merkitys
dc.subject.other ikääntyminen
dc.subject.other elämänlaatu
dc.subject.other kokemus
dc.title "Ei enää elävä, ei vielä kuollut" : tutkimus kuusikymppisten köyhyyskirjoittajien elämänlaadusta ja köyhyydelle antamista merkityksistä
dc.title.alternative Tutkimus kuusikymppisten köyhyyskirjoittajien elämänlaadusta ja köyhyydelle antamista merkityksistä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201204031505
dc.subject.ysa köyhyys
dc.subject.ysa ikääntyminen
dc.subject.ysa elämänlaatu
dc.subject.ysa kokemukset
dc.subject.ysa merkitykset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated 2012-04-03T05:12:24Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record