Towards intelligibility and shared understanding : co-construction of meaning in ELF interaction

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tirri, Jenni
dc.date.accessioned 2011-03-11T10:31:48Z
dc.date.available 2011-03-11T10:31:48Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1153597
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201103111885 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26660
dc.description.abstract Tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitä vuorovaikutuksen keinoja puhujat käyttävät ymmärrettävyyden ja yhteisen ymmärryksen saavuttamiseksi keskusteluissa, joissa englanti toimii lingua francana (ELF) eli yhteisenä kielenä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten puhujien kesken. Tutkielman tavoitetta lähestytään etsimällä vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1) Miten ELF-puhujat neuvottelevat ja luovat yhdessä merkityksiä sanoille vuorovaikutuksen aikana?, 2) Kuinka ymmärtämiseen (tai kuulemiseen) liittyvät ongelmat ratkaistaan keskustelussa? ja 3) Millä tavoin luovuutta hyödynnetään merkitysneuvotteluissa? Tutkimuksen metodina käytetään keskustelunanalyysia ja teoreettinen viitekehys muodostuu ELF-tutkimuksista. Aineistona tutkimuksessa on kaksi noin 1½ tunnin mittaista informaalia lounas-/illalliskeskustelua, joissa kansainväliset yliopisto-opiskelijat keskustelevat käyttäen englantia lingua francana. Keskustelut nauhoitettiin ja litteroitiin, minkä jälkeen aineisto analysoitiin keskustelunanalyysin menetelmin. Yksityiskohtainen analyysi keskittyy aineistosta nousseisiin keskustelujaksoihin, joissa tapahtuu merkitysneuvottelua useamman osallistujan kesken. Tutkielman tulokset osoittavat, että ELF-puhujat hyödyntävät korjausjäsennystä sekä luovaa kielenkäyttöä ymmärrettävyyden ja yhteisen ymmärryksen saavuttamiseksi keskustelussa. Puhujat tekevät aktiivisesti korjausaloitteen, mikäli jokin sana vaatii varmistusta tai täsmennystä. Korjausjaksojen avulla ymmärryksen (ja kuulemisen) ongelmat saadaan useimmiten ratkaistua välittömästi niiden tullessa ilmi ja sanojen merkityksistä neuvotellaan sujuvasti. Puhujat myös muodostavat yhdessä sanoille merkityksiä luovan kielenkäytön avulla eli he esimerkiksi keksivät omia ilmaisuja tai uusia merkityksiä jo olemassa oleville sanoille, hyödyntävät kiertoilmaisuja ja myös käyttävät omaperäisiä sanoja yhteisesti. Tyypillisesti sanojen merkitys rakentuu puheessa ja täsmentyy seuraavien vuorojen aikana, eikä luovaa kielenkäyttöä lähdetä korjaamaan, mikäli ymmärrettävyys säilyy. Keskustelun osallistujat eivät näytä suhtautuvan korjausjaksoihin tai luovaan kielenkäyttöön ongelmallisina, vaan jatkavat keskustelua sujuvasti eteenpäin merkitysneuvottelujen jälkeen tai jopa niiden lomassa. Tutkimuksessa nousi esille myös kontekstin merkittävyys sanojen merkitysten luomisessa ja ymmärrettävyyden saavuttamisessa.
dc.format.extent 122 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other talk and interaction
dc.subject.other English as an international language (EIL)
dc.subject.other English as a lingua franca (ELF)
dc.subject.other conversation analysis
dc.subject.other intelligibility
dc.title Towards intelligibility and shared understanding : co-construction of meaning in ELF interaction
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201103111885
dc.subject.ysa vuorovaikutus
dc.subject.ysa englannin kieli
dc.subject.ysa lingua franca
dc.subject.ysa keskustelunanalyysi
dc.subject.ysa ymmärrettävyys
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record