Kulttuurin laajakaistalla - matkalla elämyksistä sivistykseen : kulttuurikasvatushankkeen arviointitutkimus

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lampinen, Metti
dc.date.accessioned 2010-07-01T19:50:05Z
dc.date.available 2010-07-01T19:50:05Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1132225
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201007012214 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24573
dc.description.abstract Tämän pro gradutyön tarkoituksena on arvioida Kulttuurin laajakaista -hankkeen onnistumista vuosina 2004–2009. Kulttuurin laajakaista on edelleen toimiva yhdeksän Helsingissä sijaitsevan kansallisen kulttuurilaitoksen yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on tutustuttaa nuoria kansalliseen kulttuuriperintöön. Oppimateriaalina toimivat kulttuurilaitosvierailut, Kansalliset kulttuurilaitokset -julkaisu sekä verkkosivut tehtävineen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitkä tekijät edesauttoivat hankkeen onnistumista ja mitkä muodostuivat ongelmakohdiksi. Arvioinnin tarkoitus on tuottaa tietoa ja ymmärtää paremmin kulttuurikasvatushankkeen toimivuutta sekä kulttuurilaitosten sopivuutta koulujen oppimisympäristöksi. Tutkimuksessa on käytetty laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Aineisto on kerätty hanketta toteuttavalta osapuolelta eli kulttuurilaitoksilta puolistrukturoiduilla sähköpostikyselyillä. Mukana on myös vertailevan kohteena hankkeeseen osallistuneiden koulujen näkemyksiä, jotka on kerätty sähköisellä palautelomakkeella hankkeen verkkosivuilla. Tutkimuksessa Kulttuurin laajakaista -hankkeen onnistumista arvioidaan muun muassa kokemuksellisen oppimisen näkökulmasta. Kansallisen kulttuuriperinnön tärkeys ja hankkeen kohderyhmä nuoret ovat myös arvioinnin kohteena. Hankkeen keskeisimpinä onnistumiskriteereinä pidettiin opetussuunnitelmiin linkittyvää oppimateriaalia, kokemuksellisuutta sekä hyvin toimivaa kulttuurilaitoksien välistä yhteistyötä. Hankkeen suurimpana hankaluutena on ollut rahoituksen epävarmuus ja siitä johtuva projekti-luonne, mikä on vaikeuttanut koulujen sitoutumista hankkeeseen sekä hankkeen toiminnan kehittämistä. Käytännön toteutuksen muita ongelmina olivat vierailuohjelman aikataluttaminen sekä matkakustannukset Helsingin ulkopuolelta osallistuttaessa. Kulttuurin laajakaista on tarjonnut kouluille uusia oppimisympäristöjä sekä monikäyttöistä oppimateriaalia. Kulttuurilaitoksille hanke on antanut uusia pedagogisia malleja yleisötyön toteutukseen. Hanke on myös tuonut laitoksiin uusia yleisöjä ja kasvattanut henkilökunnan pedagogista tietotaitoa. Kulttuurin laajakaista on myös vaikuttanut kaksikielisten (suomi/ruotsi) oppimisympäristöjen käyttömahdollisuuksien laajenemiseen. Kulttuurin laajakaistan tarjoamia mahdollisuuksia kokemukselliseen oppimiseen sekä eheyttävään opetukseen pidettiin hienona. Hankkeen tavoite avata ovia kulttuurilaitoksiin sekä herättää kiinnostusta taiteen, kulttuurin, tutkimuksen ja tiedon maailmaan on toteutunut odotetusti. Hankkeen jatkuessa oppimateriaali tulee vaatimaan kehittämistä sekä toiminnan ylläpito uusia rahoitus- ja toimintamalleja.
dc.format.extent 80 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Kulttuurin laajakaista
dc.subject.other kulttuurikasvatus
dc.subject.other kokemuksellinen oppiminen
dc.subject.other kulttuuriperintö
dc.subject.other nuoret
dc.title Kulttuurin laajakaistalla - matkalla elämyksistä sivistykseen : kulttuurikasvatushankkeen arviointitutkimus
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201007012214
dc.subject.ysa kulttuurikasvatus
dc.subject.ysa kokemusoppiminen
dc.subject.ysa kulttuuriperintö
dc.subject.ysa nuoret
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Art and Cultural Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine taidekasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Art Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record