Learning styles meet classroom activities

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sauvola, Satu
dc.date.accessioned 2010-06-07T13:38:41Z
dc.date.available 2010-06-07T13:38:41Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24275
dc.description.abstract  Aistihavaintoihin perustuvia oppimistyylejä ja niiden roolia kielten opiskelussa on tutkittu vähän. Kyseisen alueen tutkimus on keskittynyt todistamaan, että luokkahuoneessa on useita oppimistyylejä teettämällä oppilailla itsearviointitestejä. Tutkimuksen kohteena ovat perinteisesti olleet yliopisto-opiskelijat ja tutkimukset on toteutettu Yhdysvalloissa. Muilla koulutustasoilla tutkimusta oppimistyyleistä ei ole juurikaan tehty. Oppimistyyli on käsitteenä melko epäselvä ja se sekoitetaan usein kognitiivisiin tyyleihin ja oppimisstrategioihin. Kaiken lisäksi oppimistyylit on jaettu alalajeihin, joista aistihavaintoihin perustuvat tyylit ovat yksi osa. Nämä ovat myös tämän tutkimuksen kohde. Tulevana opettajana etsin jatkuvasti uusia ja monipuolisia opettamistapoja, joilla voisin auttaa oppilaitani oppimaan helpommin ja tehokkaammin. Tutkimukseni päätarkoitus oli selvittää oppilaiden mielipiteitä englannin tehtävien ja heidän oppimistyyliensä yhteensopivuudesta sekä tarkastella, mikä tukee heidän oppimistaan ja mikä taas estää sitä. Tutkimusta varten suunnittelin kaksiosaisen kyselyn yhdeksäsluokkalaisille oppilaille. Kysely tehtiin syksyllä 2009. Tulokset osoittivat, että useimmat oppilaat kaipaisivat huomattavasti lisää vaihtelua englannin tunnin tehtäviin. Jokaisen oppimistyylin oppilaat kokivat, ettei heidän oppimistyylejään huomioida tarpeeksi. Erityisesti taktuaaliset, käsillään oppivat, oppilaat antoivat ehdotuksia englannin tunnin tehtävien monipuolistamiseksi. Yllättäen myös auditiiviset oppilaat, joiden oppimistyyli vastaa paremmin perinteistä oppimiskäsitystä, esittivät paljon parannusehdotuksia. Lisäksi kävi ilmi, että internetin, television ja radion käyttö englannin tunneilla on vähäistä, vaikka juuri ne mahdollistaisivat helposti useamman oppimistyylin aktivoinnin. Vaikka tutkimuksen otos on pieni (23 oppilasta), antaa se joitakin viitteitä luokkahuoneen todellisesta tilanteesta ja oppimistyylien asemasta siellä.   en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other perceptual learning style en
dc.subject.other learning style en
dc.title Learning styles meet classroom activities
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201006072009
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record