Show simple item record

dc.contributor.advisorMustola, Marleena
dc.contributor.authorMarkkinen, Karoliina
dc.contributor.authorKuusela, Millariina
dc.date.accessioned2024-06-03T05:34:16Z
dc.date.available2024-06-03T05:34:16Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/95418
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia käsityksiä varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on vaikeasti vammaisten lasten vertaissuhteista ja niiden tukemisesta. Kiinnostuksen kohteena oli, miten henkilöstö kuvailee näitä vertaissuhteita. Tavoitteena oli myös selvittää, millaisia keinoja heillä on käytössään näiden vertaissuhteiden tukemiseen. Tutkimuksen toteuttamistapa on laadullinen ja tutkimusstrategiassa on hyödynnetty fenomenografisia piirteitä. Aineisto kerättiin vuoden 2023 syksyn ja talven aikana haastattelemalla 11 varhaiskasvatuksessa työskentelevää henkilöä. Hyödynsimme haastatteluissa puolistrukturoitua teemahaastattelua, jota varten laadittiin etukäteen haastattelurunko. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tutkimuksen tulosten mukaan vaikeasti vammaiset lapset tarvitsevat vertaissuhteita ja ne ovat heille yhtä tärkeitä kuin kaikille muillekin lapsille. Vertaissuhteita kuitenkin haastavat lasten yksilölliset ominaisuudet, kuten vamman taso ja yhteisen kielen puuttuminen. Haasteista huolimatta vaikeasti vammaisilla lapsilla on vertaissuhteita ja niitä tulisi olla haastateltavien mukaan sekä tyypillisesti kehittyviin lapsiin että toisiin vammaisiin. Käsitykset tukemisen helppoudesta ja haastavuudesta erosivat haastateltavien välillä, sillä osalle tukeminen oli osa arkipäivää ja osalle selvästi haastavampaa. Tästä huolimatta heillä oli paljon samanlaisia keinoja käytössään vertaissuhteiden tukemiseen.fi
dc.format.extent60
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyright
dc.titleVarhaiskasvatuksen henkilöstön käsityksiä vaikeasti vammaisten lasten vertaissuhteista ja niiden tukemisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202406034184
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysotukeminen
dc.subject.ysovaikeavammaisuus
dc.subject.ysosisällönanalyysi
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysovertaissuhteet
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysovammaiset
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysososiaaliset suhteet
dc.subject.ysovertaisryhmät
dc.subject.ysovammaisuus
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright