Show simple item record

dc.contributor.advisorKajander, Kati
dc.contributor.advisorMoate, Josephine
dc.contributor.authorPöytäkivi, Vilma
dc.contributor.authorHerranen, Viivi
dc.date.accessioned2024-05-28T08:20:33Z
dc.date.available2024-05-28T08:20:33Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/95252
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia valmiuksia opettajat kokevat tarvitsevansa monikielisessä ympäristössä työskennellessään ja miten luokanopettajakoulutus on tarjonnut valmiuksia monikielisessä ympäristössä työskentelemiseen. Lisäksi selvitettiin, millaisia toiveita opettajilla oli luokanopettajakoulutusta kohtaan. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimusote oli fenomenologis-hermeneuttinen. Tutkimusaineisto koostui puolistrukturoiduista haastatteluista, jotka analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. Haastatteluihin osallistui kahdeksan Jyväskylän yliopiston luokanopettajakoulutuksesta viimeisen viiden vuoden aikana valmistunutta henkilöä, jotka toimivat tutkimuksen aikana opetustyössä. Tutkittavien ammattinimike vaihteli luokanopettajasta erityisopettajaan. Tutkimuksen tulokset osoittivat opettajien kokevan tärkeiksi viisi valmiutta monikielisessä ympäristössä työskennellessään. Lisäksi tuloksissa ilmeni, että koulutus ei tarjonnut valmiuksia monikielisessä ympäristössä työskentelyyn. Johtopäätöksissä todettiin, että opettajat eivät välttämättä tunnista valmiuksia, jonka vuoksi opettajankoulutuksen olisi hyvä lisätä monikielisyyden ja kielitietoisuuden käsittelyä konkretian sekä käytännöllisyyden kautta.fi
dc.format.extent87
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyright
dc.titleVastavalmistuneiden opettajien kokemuksia monikielisessä ympäristössä toimimisen valmiuksista ja koulutuksesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202405284015
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokielitietoinen opetus ja kasvatus
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysomonikielisyys
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysokoulutus
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright