Show simple item record

dc.contributor.advisorFrantti, Tapio
dc.contributor.advisorLehtonen, Juha-Matti
dc.contributor.authorOksanen, Tommi
dc.date.accessioned2024-04-18T05:51:56Z
dc.date.available2024-04-18T05:51:56Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94364
dc.description.abstractTutkimuksessa perehdytään elintarvikeketjun ja sen osien: alkutuotannon, elintarviketeollisuuden ja elintarvikelogistiikan kyberturvallisuuden nykytilaan. Tämän lisäksi selvitetään kyberuhkien mahdollista vaikutusta tunnistettuihin elintarvikeketjun kriittisiin vaiheisiin ja tuotantoihin sekä miten uhat toteutuessaan merkittävästi vaikuttaisivat elintarvikehuoltovarmuuden kokonaisuuteen. Elintarvikehuoltovarmuus on laaja käsite, ja tutkimuksessa pitäydytään kotimaisessa elintarvikealassa. Elintarvikkeiden tuotannon kannalta kriittiset tuotantopanokset on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimuksessa toteutettiin laaja kirjallisuuskatsaus elintarvikealan kyberturvallisuuteen liittyvään aineistoon. Tutkimuksen empiirisessä osiossa tehtiin maitotiloille kyberturvallisuustilannetta ja -kulttuuria kartoittava kysely ja lisäksi asiantuntijoiden teemahaastatteluilla selvitettiin elintarvikealan kybertilannetta. Kerätyn aineiston perusteella tunnistettiin kyberhyökkäykselle alttiit elintarvikeketjun kriittiset järjestelmät. Asiantuntijoiden haastattelujen ja muun aineiston perusteella arvioitiin mahdollisten kyberhyökkäyksien vaikutukset elin-tarvikehuoltovarmuuden kokonaisuuteen. Tutkimuksen tulokset vahvistavat aikaisempien tutkimuksien näkemyksen alkutuotannon tilojen heikosta kyberturvallisuustilanteesta. Alkutuotantoon tehtyjen kyberhyökkäysten vaikutus jäisi kuitenkin nykytilanteessa pieneksi elintarvikehuoltovarmuuden kokonaisuudessa. Alkutuotannon kehitys kohti suurempia ja automatisoituja tiloja edellyttää jatkossa vahvempaa kyberosaamista, jotta elintarvikehuoltovarmuus ei vaarantuisi. Kriittiset ja suurimmat elintarvikeyritykset ovat valveutuneita kyberturvallisuuden osalta. Näitä yksittäisiä yrityksiä vastaan tehdyillä kyberhyökkäyksillä olisi mahdollista häiritä elintarvikehuoltovarmuutta osittain ja tuoteryhmäkohtaisesti. Elintarvikelogistiikka on kokonaisuuden kannalta kaikista kriittisin. Kyberhyökkäys erittäin keskittynyttä ja automatisoitua logistiikkaa kohtaan voi onnistuessaan aiheuttaa merkittävää haittaa elintarvikehuoltovarmuudelle. Elintarvikealan kyberturvallisuudessa on vielä paljon kehitettävää. Kyberturvallisuuteen liittyvät toimintatavat, prosessit, valvonta ja omavalvonta tulisi saada samalle tasolle, kuin miten ruokaketjuun liittyvä elintarviketurvallisuus on hoidettu.fi
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the current state of cybersecurity in the food chain and its components: agriculture, food industry, and food logistics. The study also investigates the possible impact of cyber threats on identified critical systems and productions of the food chain, as well as how threats would significantly affect the overall food security if realised. Food security is a broad concept, and the study focuses on the domestic food sector. Critical inputs for agriculture and food production are excluded from the study. A comprehensive literature review on cybersecurity in the food sector was carried out in the study. In the empirical part of the study, a survey was con-ducted on dairy farms to investigate the cybersecurity situation and culture. Experts of the food sector were interviewed to investigate the cyber situation in the food sector. Based on the collected data, critical systems of the food chain vulnerable to cyberattacks were identified. The potential effects of cyberattacks on the overall food security were assessed based on expert interviews and other data. The results of the study confirm the view of previous studies on the weak cybersecurity situation of agriculture farms. However, the impact of cyberattacks on agriculture would remain small in the overall food supply. Critical food com-panies are aware of cyber threats and have taken steps to improve cybersecurity. Cyberattacks against the most important food industry companies could disrupt the food supply. Food logistics is the most critical part in the food chain. A successful cyberattack on highly concentrated and automated logistics can cause significant damage to food security. There is room for improvement in the cybersecurity of the food sector, and one solution to improve it would be to approach the topic through food safety, which is at a very high level in food companies.en
dc.format.extent95
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherelintarvikehuoltovarmuus
dc.titleKyberturvallisuuden nykytila ja uhat elintarvikehuoltovarmuudessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202404182981
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineCyber Securityen
dc.contributor.oppiaineKyberturvallisuusfi
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysohuoltovarmuus
dc.subject.ysoelintarvikeketjut
dc.subject.ysokauppa
dc.subject.ysokyberturvallisuus
dc.subject.ysoelintarviketeollisuus
dc.subject.ysologistiikka
dc.subject.ysoalkutuotanto
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright