Show simple item record

dc.contributor.advisorKalalahti, Mira
dc.contributor.authorMannermaa, Elina
dc.date.accessioned2024-04-17T05:42:40Z
dc.date.available2024-04-17T05:42:40Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94332
dc.description.abstractTutkielman tausta on kouluakäymättömyyden ilmiössä. Koulupoissaolot ovat yleistyneet ja koulunkäyntiin liittyvät haasteet ovat lisääntyneet. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi nuoren hyvinvointiin ja tulevaisuuden kehityskulkuihin. Ilmiötä on alettu tarkastelemaan sosioekologisia järjestelmäkehyksiä hyödyntäen. Tutkimuksen tarkoitus oli arvioida yhden kouluakäymättömyyteen puuttumisen toimintamallin käytänteiden toimivuutta ja kehittämistarpeita. Lisäksi tutkimusaineistosta haettiin viitteitä toimintaan liittyvien ominaisuuksien vaikutuksesta oppilaiden (koulu)hyvinvointiin ja koulunkäyntiin. Tutkimus toteutettiin puolistrukturoidun haastattelun muodossa sähköisenä lomakekyselynä. Vastaajaryhmänä oli toiminnassa mukana oleva verkosto. Kyselyyn vastasi 22 henkilöä (arviolta 2/3). Likert-asteikolliset kysymykset analysoitiin lukumäärällisiä jakaumia tarkastellen. Avoimet vastaukset analysoitiin teorialähtöisellä sisällönanalyysillä teemoittelua hyödyntäen. Toimintamallin käytänteet arvioitiin valtaosin toimiviksi. Puutteita ja kehittämisen tarvetta koettiin olevan kotikoulujen ja ryhmän välisessä tiedonsiirron käytänteissä ja opetus- ja arviointiyhteistyökäytänteissä. Toiminta koettiin vallitsevasti nuoren hyvinvointia ja koulukäyntiä edistäväksi sillä edellytyksellä, että nuori ja hänen perheensä pystyivät sitoutumaan toimintaan. Ennalta ehkäisevät, kouluun kiinnittymistä vahvistavat toimet, varhainen systemaattinen poissaoloihin puuttuminen sekä monipuolisia interventioita mahdollistavat resurssit ovat keskeisessä asemassa kouluakäymättömyyden ongelman ratkaisemisessa ja muuttamisessa.fi
dc.format.extent59
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherkouluakäymättömyys
dc.subject.other(koulu)hyvinvointi
dc.title”Ilman tätä nuori ei todennäköisesti olisi pystynyt koulunkäyntiin.” : kouluakäymättömyyteen puuttumisen mallin arviointia
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202404172951
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMaster’s Degree Programme in Guidance and Counsellingen
dc.contributor.oppiaineOhjausalan maisteriohjelmafi
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi1031
dc.subject.ysointerventio
dc.subject.ysokoulut
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysotoimintamallit
dc.subject.ysokoulunkäynti
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright