Show simple item record

dc.contributor.advisorKiili, Johanna
dc.contributor.authorRiissanen, Aino-Elena
dc.date.accessioned2024-02-23T06:41:29Z
dc.date.available2024-02-23T06:41:29Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93627
dc.description.abstractTässä maisterintutkielmassa tutkitaan lastensuojelun perhehoitajien suhtautumista kotinsa julkisuuteen, millaisia haasteita julkisen hallintotehtävän toteuttaminen tuo perhehoitajien arkeen sekä miten kotirauhan sekä perhe-elämän ja yksityisyyden suojan toteutumista tehtävässä voisi edistää. Perustuslaissa säädetään, että jokaisella on oikeus perhe-elämän ja yksityisyyden suojaan sekä kotirauhaan. Näiden oikeuksien on kuitenkin oikeuskirjallisuudessa todettu kaventuvan julkista hallintotehtävää toteutettaessa. Tutkielmassa perhehoitajat kertovat, miten heidän oikeutensa kaventuvat konkreettisesti. Tutkielman aineisto kerättiin haastattelemalla yhteensä kahdeksaa lastensuojelun perhehoitajaa, jotka olivat käyneet PRIDE-valmennuksen tai muun perhehoitajuuteen valmentavan kokonaisuuden, ja joiden kotiin sijoitetut lapset eivät ole perhehoitajalle sukua tai muulla tavalla läheisiä. Tutkielma on laadullinen tutkimus jonka aineisto on analysoitu teemoitellen käyttäen teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoja. Teoreettinen viitekehys rakentuu julkisen kodin käsitteestä sekä oikeuden ulkopuolisesta tarkastelunäkökulmasta. Perhehoitajien suhtautuminen kodin julkisuuteen jakautui laajasti. Yhtäältä se ei näkynyt perheen arjessa, toisaalta se aiheutti perhehoitajille stressiä ja vaikutti joka hetki taustalla perhehoitajien toiminnassa. Vaatimus kodin julkisuudesta yhdistettynä vahvaan salassapitovelvollisuuteen aiheutti ristiriitaisuuden tunnetta sekä huolta lapsen oikeuksien toteutumisesta. Perhehoitajat kuitenkin hyväksyivät julkisen vallan roolin elämässään ja odottivat siltä aktiivisuutta. Perhehoitajat olivat kokeneet erilaisia ja -tasoisia haasteita tehtävässään arjen pyörittämisen haasteista vakavan väkivallan uhkaan. Perhehoitajat kokivat, etteivät olleet saaneet riittävää ennakkovalmennusta omaan juridiseen asemaansa liittyen, ja suuri osa kehitysehdotuksista liittyi ennakkovalmennukseen ja viranomaisen toimintaan. Perhehoidossa on monia kehityskohtia, ja näitä ehdotuksia voisi kehittämisessä hyödyntää.fi
dc.format.extent52
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherjulkinen hallintotehtävä
dc.title”Me ollaan niinku akvaarioperhe” : lastensuojelun perhehoitajien perhe-elämän yksityisyyden ja julkisuuden rajapinnan tarkastelua
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202402232094
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysosijaisvanhemmat
dc.subject.ysooikeudet
dc.subject.ysosisällönanalyysi
dc.subject.ysoperhehoito
dc.subject.ysosijaishuolto
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysoperhehoitajat
dc.subject.ysoyksityisyys
dc.subject.ysoyksilönsuoja
dc.subject.ysooikeudet
dc.subject.ysolainsäädäntö
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright