Show simple item record

dc.contributor.advisorViholainen, Helena
dc.contributor.authorSavela, Susanna
dc.date.accessioned2024-01-15T08:06:45Z
dc.date.available2024-01-15T08:06:45Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/92807
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten luokanopettajat ja alakouluissa työskentelevät erityisopettajat tuntevat ja tunnistavat motorisen oppimisen vaikeudet ja miten he arvioivat omien oppilaidensa motorisia taitoja. Motorisen oppimisen vaikeuksilla on selkeä yhteys tarkkaavaisuusvaikeuksiin ja muihin oppimisvaikeuksiin. Ongelmien tunnistaminen olisi tärkeää, että oppilaille osattaisiin antaa oikeanlaista tukea ja pystyttäisiin ehkäisemään vaikeuksien päällekkäistymistä. Maailmalla motorisen oppimisen vaikeudet tunnetaan heikosti, mutta Suomessa asiaa ei ole tutkittu. Tutkimus toteutettiin Webropol-kyselynä. Kyselyyn vastasi 37 luokanopettajaa ja erityisopettajaa. Aineistoa kuvailtiin tunnusluvuin ja tilastollisina menetelminä käytettiin ristiintaulukointia ja X²-riippumattomuustestiä sekä Kruskal-Wallisin -testiä. Tutkimuksen perusteella opettajilla on melko hyvin tietoa motorisen oppimisen vaikeuksista. Perustiedot aiheesta oli saatu jo koulutuksessa ja lähes kaikki vastaajat olivat hankkineet lisää tietoa opettajaksi valmistumisensa jälkeen. Opettajat pitivät motorisen oppimisen vaikeuksien tunnistamista tärkeänä ja arvioivat oman osaamisensa siihen nähden matalammaksi. Erityisluokanopettajat kokivat motorisiin taitoihin ja niiden arviointiin liittyvän osaamisen erityisen tärkeänä. Omien oppilaidensa motorisia taitoja ilmoitti arvioivansa 73 prosenttia vastaajista. Opettajat haluaisivat käyttää motoristen taitojen arviointiin arviointimenetelmiä, mutta vain harva niitä kuitenkaan käytti. Aiheeseen liittyvissä koulutuksissa käyneet luottivat eniten osaamiseensa.fi
dc.format.extent50
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.othermotorisen oppimisen vaikeudet
dc.subject.othermotoristen taitojen arvioiminen
dc.titleMotoristen taitojen arvioiminen ja motorisen oppimisen vaikeuksien tunnistaminen alakouluissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202401151306
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysomotoriset taidot
dc.subject.ysooppimisvaikeudet
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysomotorinen oppiminen
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright