Show simple item record

dc.contributor.authorHuttunen, Miia
dc.contributor.authorJakonen, Mikko
dc.contributor.authorKumpulainen, Kaisu
dc.contributor.authorVierimaa, Sanna
dc.contributor.authorVillman, Emmi
dc.date.accessioned2024-01-10T10:51:14Z
dc.date.available2024-01-10T10:51:14Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationHuttunen, M., Jakonen, M., Kumpulainen, K., Vierimaa, S., & Villman, E. (2023). "Se oli niin selkeesti semmonen tutkijakoulutus" : alumnien kokemuksia kulttuuripolitiikan yliopisto-opintojen roolista asiantuntijuuden rakentumisessa. <i>Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja</i>, <i>7</i>(1), 25-42. <a href="https://doi.org/10.17409/kpt.127926" target="_blank">https://doi.org/10.17409/kpt.127926</a>
dc.identifier.otherCONVID_197591365
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/92642
dc.description.abstract2000-luvun työelämän ja koulutuksen haasteena on kyky tunnistaa, tunnustaa ja kohdata erilaisia tiedon ja asiantuntijuuden muotoja. Tämä näyttäytyy erityisen tärkeänä kulttuurialalla, jota leimaa sekä eri sektorirajat ylittävä yhteistyö että hanketyöpainotteinen työelämän rakenne. Työelämän muuttunut todellisuus asettaa haasteita alan asiantuntijoiden kouluttamiselle. Artikkelissa tarkastelemme, kuinka kulttuuripolitiikan alumnit kokevat yliopisto-opintojen roolin asiantuntijuuden rakentumisessa, työelämätaitojen opiskelussa ja työelämään siirtymisen tukemisessa. Artikkelin aineisto koostuu kahdeksan kulttuurialan alumnin teemahaastattelusta. Keskeisenä haasteena asiantuntijuuden rakentumiselle näyttäytyy kulttuuripolitiikan yliopistokoulutuksen kyky tarjota välineitä monipuolisen teoreettisen tiedon ja käytännöllisen osaamisen linkittämiseen sekä oman osaamisen rakentamiseen, sanoittamiseen ja tunnistamiseen opintojen aikana. Tulkitsemme tämän osoituksena kulttuuripolitiikan yliopistokoulutuksen haasteista tunnistaa muuttuvan työelämän mukanaan tuomat vaatimukset asiantuntijuudelle, ja toisaalta ymmärtää asiantuntijuuden eri muotojen tunnistaminen ja kehittäminen itsessään työelämätaitona.fi
dc.description.abstractOne of the central challenges of working life and education in the 21st century is the ability to recognize, acknowledge, and encounter different forms of knowledge and expertise. This is particularly evident in the cultural field, which is characterized by both the cooperation of actors beyond the fields of art and culture and a project work-focused working life structure, posing challenges for the training of experts. In this article, we examine the experiences of cultural policy alumni regarding the role of university studies in developing their expertise, studying working life skills, and supporting the transition to working life. The data for the article consists of thematic interviews with eight alumni who studied subjects relevant to the cultural field. Based on the data, the key challenge for building expertise appears to be the inability of university education in cultural policy to of-fer tools for students to link versatile theoretical knowledge and practical competence, and thus for building, articulating, and identifying their own expertise already during their studies. We interpret this as an indication of the challenges of university education in cultural policy to recognize the demands for expertise brought about by the changing working life and to understand the identification and development of different forms of expertise as a working life skill in itself.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherKulttuuripolitiikan tutkimuksen seura
dc.relation.ispartofseriesKulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otheracademic expertise
dc.subject.otherworkplace skills
dc.subject.otheruniversity education in cultural policy
dc.subject.othercollective expertise
dc.title"Se oli niin selkeesti semmonen tutkijakoulutus" : alumnien kokemuksia kulttuuripolitiikan yliopisto-opintojen roolista asiantuntijuuden rakentumisessa
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202401101143
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.oppiaineResurssiviisausyhteisöfi
dc.contributor.oppiaineHyvinvoinnin tutkimuksen yhteisöfi
dc.contributor.oppiaineKulttuuripolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineValtio-oppifi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSchool of Resource Wisdomen
dc.contributor.oppiaineSchool of Wellbeingen
dc.contributor.oppiaineCultural Policyen
dc.contributor.oppiaineSocial and Public Policyen
dc.contributor.oppiainePolitical Scienceen
dc.contributor.oppiaineSosiologyen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange25-42
dc.relation.issn2343-290X
dc.relation.numberinseries1
dc.relation.volume7
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittaja & Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura, 2023
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysokulttuuripolitiikka
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysotyöelämävalmiudet
dc.subject.ysomonialaisuus
dc.subject.ysotyöelämälähtöisyys
dc.subject.ysoosaamisen kehittäminen
dc.subject.ysokorkea-asteen koulutus
dc.subject.ysokorkeakouluopetus
dc.subject.ysoyliopistot
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p13671
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p15085
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p21989
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4217
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p22228
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p38391
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3390
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1246
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10895
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
dc.relation.doi10.17409/kpt.127926
jyx.fundinginformationArtikkeli perustuu Jyväskylän yliopistossa vuosina 2018–19 toteutettuun alumnitutkimukseen, jonka tarkoituksena oli hankkia tietoa uuden Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -tutkinto-ohjelman (KUMU) kehittämiseen.
dc.type.okmA1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright