Show simple item record

dc.contributor.authorIsosomppi, Leena
dc.contributor.authorMaunula, Minna
dc.contributor.authorMaunumäki, Minna
dc.date.accessioned2024-01-10T08:24:39Z
dc.date.available2024-01-10T08:24:39Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationIsosomppi, L., Maunula, M., & Maunumäki, M. (2023). Digitalisoituvan yliopistokoulutuksen diskurssit : visiotekstien kriittinen luenta yliopistopedagogiikan näkökulmasta. <i>Kasvatus ja aika</i>, <i>17</i>(4), 64-92. <a href="https://doi.org/10.33350/ka.117105" target="_blank">https://doi.org/10.33350/ka.117105</a>
dc.identifier.otherCONVID_197455852
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/92629
dc.description.abstractTutkimuksemme kohteena ovat korkeakoulupoliittisissa visioteksteissä rakentuvat yliopistopedagogiikkaa suuntaavat diskurssit ja niiden tuottamat tiedon, oppimisen ja asiantuntijuuden representaatiot sekä digitalisoituvan yliopiston opettajan ja opiskelijan asemoinnit. Tutkimusaineisto sisältää 1) opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämän Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle -visiotyön keskeiset, vuosina 2017–2019 julkaistut dokumentit, 2) korkeakoulujen yhdessä laatiman Digivisio-hankehakemuksen (2020) ja 3) korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallisen linjauksen oppimateriaalien avoimesta saatavuudesta (2020) koulutuksen digitalisaatiota koskevilta osin. Tutkimuksen tavoitteena on diskurssien paikantamisen ja kuvaamisen lisäksi tehdä kriittisen diskurssianalyysin lähtökohdista näkyväksi, miten ne määrittävät yliopistopedagogiikan kehittämisen ehtoja. Tunnistimme aineistosta seuraavat diskurssit: alustatalouden, valtionhallinnon, tietojärjestelmän, teknologian kaikkiallistumisen, palvelumuotoilun ja tiedeyhteisön diskurssit. Teknologis-taloudelliset diskurssit ja valtionhallinnon diskurssi rakentavat yhdessä kansallista visiota koulutuskilpailussa menestyvästä oppimisen ekosysteemistä. Oppimisen ja asiantuntijuuden merkitykset pelkistyvät mitattavaksi yksilön osaamispääomaksi samalla kun opettajan ja opiskelijan asemat määrittyvät talouden ja teknologian logiikoin. Visiotekstien diskurssit kaventavat pedagogisten lähtökohtien tarkastelun uuspedagogiikan mukaisesti opetuksen ja opiskelun sekä digivälineiden hyödyntämisen tehostamispyrkimyksiksi. Vahvistuessaan nämä diskurssit edellyttävät teknis-taloudellisia kielenkäyttötapoja myös pedagogiikkaa koskevassa keskustelussa. Kestävän koulutuksen kehittämisen tueksi tarvitaan vahvaa yliopistopedagogista tutkimusta ja sen lähtökohdista perusteltua, digitalisaatiota hyödyntävää pedagogiikkaa sekä moniäänistä neuvottelua yliopistopedagogisen tutkimuksen argumentein.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherSuomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura
dc.relation.ispartofseriesKasvatus ja aika
dc.rightsCC BY-ND 4.0
dc.titleDigitalisoituvan yliopistokoulutuksen diskurssit : visiotekstien kriittinen luenta yliopistopedagogiikan näkökulmasta
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202401101130
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosAvoin yliopistofi
dc.contributor.laitosKokkola University Consortium Chydeniusen
dc.contributor.laitosOpen Universityen
dc.contributor.oppiaineAvoin yliopisto (KYC)fi
dc.contributor.oppiaineKasvatustieteiden yksikköfi
dc.contributor.oppiaineOpen university (KYC)en
dc.contributor.oppiaineThe Unit of Educationen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange64-92
dc.relation.issn1797-2299
dc.relation.numberinseries4
dc.relation.volume17
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2023 Kasvatus & Aika
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysokorkeakoulupolitiikka
dc.subject.ysokorkeakoulupedagogiikka
dc.subject.ysodigitalisaatio
dc.subject.ysodiskurssintutkimus
dc.subject.ysokorkea-asteen koulutus
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p6796
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p14150
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8692
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p21078
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3390
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7829
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.relation.doi10.33350/ka.117105
dc.type.okmA1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY-ND 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY-ND 4.0