Uusimmat aineistot

 • Digitaalisten oppimisympäristöjen saavutettavuus koskee kaikkia 

  Ladonlahti, Tarja; Laamanen, Merja; Uotinen, Sanna (Jyväskylän yliopisto, 2018)
  Digitalisaatio koskee läheisesti koulutusorganisaatioita, opiskelua ja oppimista. Se tarjoaa monenlaisia uusia mahdollisuuksia koulutuksen organisoinnille ja opiskelulle. Samalla se tuo myös velvoitteita ja haasteita ...
 • Konsultoivan varhaiserityisopettajan perhelähtöiset toimintatavat 

  Rantala, Anja; Uotinen, Sanna; Räikkönen, Eija (Suomen Varhaiskasvatus ry., 2018)
  Artikkelissa tarkastellaan konsultoivien varhaiserityisopettajien yhteistyötä lapsen vanhempien kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten konsultoivat varhaiserityisopettajat toteuttavat ...
 • Elämän kestävää innostusta ja avaintaitoja 

  Kaikkonen, Anna (Jyväskylän yliopisto, 2018)
  Avoimen yliopiston opiskelijat ovat innokkaita elinikäisiä oppijoita. Opiskelijoilta kootun palautteen mukaan avoimen opinnoissa eniten kehittyi juuri innokkuus elinikäiseen oppimiseen. Intoa on, entä osaamista?
 • Enhancing career practitioners’ competence in the use of ICT 

  Kettunen, Jaana; Vuorinen, Raimo; Lerkkanen, Jukka; Kananen, Päivi (European Association of Distance Teaching Universities, 2018)
 • Relationships between personality traits and values in middle aged men and women 

  Hietalahti, Merja; Tolvanen, Asko; Pulkkinen, Lea; Kokko, Katja (Tayfun Dogan, 2018)
  The present study analyzed the relations between the Big Five personality traits (neuroticism, extraversion, agreeableness, conscientiousness, and openness to experience) and 14 values (societal concern, tolerance, protecting ...

Näytä lisää