Uusimmat aineistot

 • E-urheilun johtaminen : lähtölaukaus empiiriselle tutkimukselle suomalaisesta näkökulmasta 

  Kallinen-Kuisma, Minna; Auvinen, Tommi (Jyväskylän yliopisto, Business and Organization Ethics Network (BON), 2018)
  Esports – as a rapidly growing field of sport, entertainment, and business – offers an interesting arena for leadership research. In this qualitative study, we focus on Finnish esports leadership, considering both ...
 • Vertaisarviointitaitoja oppimassa verkossa 

  Uotinen, Sanna; Tapola-Tuohikumpu, Sirpa; Talamo, Auli; Nummi, Susanna; Kautto-Knape, Erja (Yliopistopedagogiikan asiantuntija- ja yhteistyöverkosto Peda-forum, 2018)
 • Kielitietoista yhteistyötä : katse oman äidinkielen opetukseen 

  Honko, Mari; Mustonen, Sanna (Suomi toisena kielenä -opettajat ry, 2018)
  Tässä kirjoituksessa tarkastelemme monikielistä pedagogiikkaa ja kielitietoista koulua oman äidinkielen opetuksen ja muiden oppiaineiden välisen yhteistyön näkökulmasta. Tuomme esiin oman äidinkielen opettajien ...
 • Digitaalisten oppimisympäristöjen saavutettavuus koskee kaikkia 

  Ladonlahti, Tarja; Laamanen, Merja; Uotinen, Sanna (Jyväskylän yliopisto, 2018)
  Digitalisaatio koskee läheisesti koulutusorganisaatioita, opiskelua ja oppimista. Se tarjoaa monenlaisia uusia mahdollisuuksia koulutuksen organisoinnille ja opiskelulle. Samalla se tuo myös velvoitteita ja haasteita ...
 • Kieliä rinnakkain : koulun monikielisyys näkyviin kieliä vertailemalla 

  Honko, Mari; Mustonen, Sanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2018)
  Millainen on minun arkeni kielimaisema? Miten kieleni tukevat toisiaan? Entä miten niiden käyttöä tuetaan? Onko oppilaan/hoitolapsen/työkaverin maisema samanlainen vai erilainen kuin omani? Tässä artikkelissa käsittelemme ...

Näytä lisää