Recent Submissions

 • Reflecting on Work Values with Young Unemployed Adults in Finland 

  Hirvilammi, Tuuli; Väyrynen, Marianne; Stamm, Ingo; Matthies, Aila-Leena; Närhi, Kati (Aalborg Universitet, 2019)
  In this article, we explore the internal conversations about the work values of young unemployed adults in Finland. We draw on the theoretical concept of internal conversation by Margaret Archer in order to shift the focus ...
 • Tohtoriopiskelijan yksilöllinen ja elämänkulullinen asiantuntijuus 

  Maunula, Minna (Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos, 2019)
  Tohtorikoulutukseen, eli korkeimpaan asiantuntijakoulutukseen, sekä tohtoreihin kohdistuu globaalisti suuria ja jatkuvasti uudistuvia odotuksia. Myös suomalainen koulutus- ja yliopistokenttä asemoituu uudelleen laajempia ...
 • "Ulkopuolisuuden olo" : tapaustutkimus peruskoulun keskeyttäneiden romaninaisten koulukokemuksista 

  Pikkarainen, Merja; Hakala, Juha; Kykyri, Virpi-Liisa (Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry ; Koulutuksen tutkimuslaitos, 2019)
  Artikkelissa tarkastellaan kolmen peruskoulun keskeyttäneen, vapausrangaistusta suorittavan romaninaisen kertomuksia koulukokemuksistaan. Tutkimusta varten toteutettiin jokaisen osallistujan kanssa kertomushaastattelu, ...
 • Selective hemicellulose hydrolysis of Scots pine sawdust 

  Rusanen, Annu; Lappalainen, Katja; Kärkkäinen, Johanna; Tuuttila, Tero; Mikola, Marja; Lassi, Ulla (Springer, 2019)
  The depletion of fossil resources is driving forward the search for new and alternative renewable feedstocks in the production of renewable chemicals, which could replace the petroleum-based ones. One such feedstock is ...
 • Ecosocial Innovations and Their Capacity to Integrate Ecological, Economic and Social Sustainability Transition 

  Matthies, Aila-Leena; Stamm, Ingo; Hirvilammi, Tuuli; Närhi, Kati (MDPI AG, 2019)
  The article contributes to sustainability transition research by indicating the significance of transformative grassroots innovations in the context of social work research. We introduce the integrative concept of ecosocial ...

View more