Show simple item record

dc.contributor.advisorHalttunen, Veikko
dc.contributor.authorTuominen, Niko
dc.date.accessioned2024-01-05T07:37:27Z
dc.date.available2024-01-05T07:37:27Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/92546
dc.description.abstractLow- and no-code development platforms are software platforms that enable the creation of applications through graphical user interfaces rather than through traditional programming. This enables software development for the so called ‘citizen developers’ – that is, people without a software developer background – and thereby helps answer the current shortage of highly skilled software developers. This thesis explores and compares through nine qualitative interviews the differences in the perception of the developer experience of an IoT low-code development platform held by both citizen developers as well as users with a professional software developer background. Based on an analysis of the interviews, it was discovered that while there are similarities between the two groups’ experiences, there are also differences. The three main differences between the two user groups’ experiences were how the users’ sense of the platform’s ease of use developed over time, how smooth or rough the use felt, and how the platform was experienced in terms of limiting or enabling creativity. The causes for negative developer experience are evaluated and several feature improvement ideas for the case platform were formulated based on the interviews.en
dc.description.abstractLow- ja no-code kehitysalustat ovat alustoja, jotka mahdollistavat ohjelmisto-kehityksen graafisten käyttöliittymien kautta perinteisen koodin kirjoittamisen sijaan. Tämä tekee sovellusten kehittämisen mahdolliseksi myös niin sanotuille kansalaiskehittäjille – eli kehittäjille ilman ohjelmistokehittäjätaustaa – sekä auttaa täten yrityksiä vastaamaan vallitsevaan pulaan ohjelmistokehittäjistä. Tämä tutkielma vertailee yhdeksän kvalitatiivisen haastattelun kautta kehittäjäkokemuksen eroja IoT low-code kehitysalustan käytössä ammattimaisten ohjelmistokehittäjien sekä kansalaiskehittäjien välillä. Tulosten analyysin perusteella huomattiin, että vaikka kokemuksissa on paljon samaa, on niissä myös eroavaisuuksia. Kolme pääeroavaisuutta oli siinä, kuinka alustan helppokäyttöisyyden tunne muuttui käyttäjillä ajan myötä, kuinka sulavalta käyttö tuntui, sekä kuinka paljon alustan koettiin rajoittavan tai mahdollistavan käyttäjän luovuutta. Negatiivista kehittäjäkokemusta aiheuttavien seikkojen syitä analysoitiin ja haastattelujen pohjalta alustan tarjoajalle esitettiin jatkokehitysehdotuksia.fi
dc.format.extent44
dc.language.isoeng
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherlow-code development platform
dc.subject.othercitizen developer
dc.subject.otherdeveloper experience
dc.titleExploration of the differences in developer experience of an IoT low-code development platform between citizen developers and professional developers
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202401051049
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoohjelmistokehitys
dc.subject.ysoesineiden internet
dc.subject.ysosoftware development
dc.subject.ysoInternet of things
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright