Show simple item record

dc.contributor.advisorHaapanen, Mika
dc.contributor.authorIkkala, Aliisa
dc.date.accessioned2023-12-27T06:59:55Z
dc.date.available2023-12-27T06:59:55Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/92484
dc.description.abstractTämä Pro gradu -tutkielma tutkii yhteiskuntavastuullisuuden yhteyttä yritysten taloudelliseen suoriutumiseen vuosien 2007-2008 finanssikriisin aikana. Työn tarkoituksena on laajentaa olemassa olevaa, Yhdysvaltoihin keskittynyttä tutkimusta koostamalla otos eurooppalaisista yrityksistä sekä vastuullisuuden lisäksi tutkia muita mahdollisia tekijöitä, jotka vaikuttavat yritysten kriisiajan suoriutumiseen. Yritysten yhteiskuntavastuullisuutta mitataan Refinitiv-tietokannan koostamilla ESG-luokituksilla ja taloudellista suoriutumista osaketuotoilla. Tutkielman teoriaosuudessa käydään läpi yhteiskuntavastuuseen liitettäviä teorioita työmarkkinoiden, kuluttajamarkkinoiden sekä osakemarkkinoiden näkökulmasta. Teoriaosuudessa käsitellään myös yhteiskuntavastuullisuuden vaikutusta kriisiajalla käsittelevä teoria, joka perustuu vastuullisuuden luomaan luottamukseen yrityksen ja sen sidosryhmien välille. Vaikka tutkimuskirjallisuudessa yhteiskuntavastuun vaikutukset yritysten taloudelliseen suoriutumiseen ovat osin ristiriitaisia, useat tutkimustulokset esittävät yhteyden olevan positiivinen talouden kriisien aikana. Tutkielman otos koostuu 93:sta Saksan ja Ranskan pörsseihin listautuneista suurimmista yrityksistä. Empiirisessä osuudessa hyödynnetään Linsin ym. (2017) tutkimuksen poikkileikkaus- sekä paneelimalleja, joiden avulla tutkitaan yhteiskuntavastuun ja osaketuoton välistä suhdetta ensin kriisiajalla ja myöhemmin vertaillen yhteyttä kriisiajalla ja sen jälkeen. Tutkielman tuloksissa ei löydetä tukea yhteiskuntavastuun ja osaketuoton positiiviselle tai negatiiviselle yhteydelle, eikä yhteyden nähdä olevan myöskään epälineaarinen. Sen sijaan yritysten riskisyyden nähdään vaikuttavan koko tarkasteluajanjaksolla osaketuottoon negatiivisesti. Tämän yhteyden huomataan lisäksi olevan positiivisempi kriisin jälkeen verrattuna kriisiä edeltävään aikaan. Yritysriskin lisäksi tuloksista nousevat esiin myös mahdollinen yritysten markkina-arvon sekä lyhyen aikavälin velkaantuneisuuden vaikutus osaketuottoon, kun muuttujat saavat positiiviset ja tilastollisesti merkitsevät kertoimet useammassa regressiossa. Tutkielman tuloksissa löydetään myös näyttöä sille, että Saksan pörssiin listautuneet yritykset suoriutuivat kriisiaikana osaketuotoillaan ranskalaisia yrityksiä keskimäärin huonomminfi
dc.format.extent70
dc.language.isofi
dc.subject.otherosaketuotto
dc.subject.otheryritysriski
dc.titleYrityksen yhteiskuntavastuullisuuden yhteys osaketuottoon finanssikriisin aikana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202312278478
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi2041
dc.subject.ysofinanssikriisit
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysoyhteiskuntavastuu
dc.subject.ysotuotto
dc.subject.ysoosakkeet
dc.subject.ysoregressioanalyysi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record