Show simple item record

dc.contributor.advisorKekäläinen, Tiia
dc.contributor.advisorKokko, Katja
dc.contributor.authorPuhakka, Camilla
dc.date.accessioned2023-12-22T08:10:09Z
dc.date.available2023-12-22T08:10:09Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/92478
dc.description.abstractSiviilisääty on tutkimusten mukaan yhteydessä terveyteen ja kuolleisuuteen. Yksi mahdollinen selittäjä tälle ovat erot terveyskäyttäytymisessä siviilisäätyryhmien välillä. Siviilisäädyn yhteyttä terveyskäyttäytymiseen on tutkittu lähinnä nuoremmilla aikuisilla. On kuitenkin saatu viitteitä siitä, että yhteys saattaisi muuttua ikääntymisen myötä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko siviilisääty yhteydessä terveyskäyttäytymiseen ikääntyneillä ihmisillä ja onko yhteydessä eroja sukupuolten välillä. Terveyskäyttäytymisen osa-alueista tarkasteltiin ravitsemusta, fyysistä aktiivisuutta, alkoholinkäyttöä ja tupakointia. Tutkimuksen aineistona käytettiin Active aging - resilience and external support as modifiers of the disablement outcome (AGNES) tutkimuksessa vuosina 2017–2018 75–85-vuotiailta naisilta ja miehiltä kerättyä aineistoa (n=1017). Tutkittavien ravitsemusriskiä arvioitiin Seniors in the Community: Risk Evaluation for Eating and Nutrition -kyselyllä (SCREEN II AB) ja fyysistä aktiivisuutta Yale Physical Activity Survey for Older Adults -kyselyllä (YPAS). Alkoholinkäytöstä kysyttiin viikoittaista annosmäärää ja tupakoinnista nykyistä tupakointia. Siviilisäädyn (naimisissa, avoliitossa, naimattomat, lesket, eronneet) ja terveyskäyttäytymisen yhteyden selvittämiseen käytettiin lineaarista ja logistista regressioanalyysiä. Analyyseissä muodostettiin kaksi mallia, joista ensimmäisessä vakioitiin ikä, koulutus sekä sukupuoli. Toiseen malliin otettiin vakioitaviksi tekijöiksi myös koettu terveydentila ja toimintakyky. Sukupuolten välisiä eroja tarkasteltiin yhdysvaikutusten avulla. Naimattomilla (OR 3,17; 95 % LV 1,64–6,13), leskillä (OR 3,02; 95 % LV 2,12–4,30) ja eronneilla (OR 3,27; 95 % LV 1,97–5,41) oli todennäköisemmin korkea ravitsemusriski kuin naimisissa olevilla. Leskillä (OR 2,04; 95 % LV 1,11–5,22) ja eronneilla (OR 2,60; 95 % LV 1,11–6,11) havaittiin myös todennäköisemmin korkea ravitsemusriski verrattaessa avoliitossa oleviin. Yhteydet säilyivät tilastollisesti merkitsevinä toisessa mallissa. Fyysisen aktiivisuuden osalta havaittiin, että ainoastaan miehillä eronneena oleminen (B= -16,85, p=0,004) oli yhteydessä alhaisempaan fyysiseen aktiivisuuteen verrattaessa naimisissa oleviin. Yhteys ei säilynyt tilastollisesti merkitsevänä toisessa mallissa. Siviilisääty ei ollut yhteydessä alkoholinkäyttöön tai tupakointiin. Siviilisäädyn ja terveyskäyttäytymisen yhteyksissä ei havaittu eroja sukupuolten välillä muutoin kuin fyysisen aktiivisuuden osalta. Siviilisääty on yhteydessä terveyskäyttäytymiseen ikääntyneillä ihmisillä, mutta terveyskäyttäytymisen osa-alueiden välillä on eroja. Siviilisäätyryhmien välillä on ikääntyneillä ihmisillä eroja erityisesti ravitsemuksessa ja olisikin tärkeää löytää keinoja ilman parisuhdetta elävien ravitsemustilan parantamiseksi.fi
dc.format.extent66
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.titleSiviilisäädyn yhteys terveyskäyttäytymiseen ikääntyneillä ihmisillä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202312228472
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineGerontologia ja kansanterveysfi
dc.contributor.oppiaineGerontology and Public Healthen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelrestrictedAccess
dc.contributor.oppiainekoodi50423
dc.subject.ysoalkoholinkäyttö
dc.subject.ysosiviilisääty
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoterveyskäyttäytyminen
dc.subject.ysotupakointi
dc.subject.ysoravitsemus
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright