Show simple item record

dc.contributor.advisorValtonen, Heli
dc.contributor.advisorVehkalahti, Kaisa
dc.contributor.authorNiemi, Laura
dc.date.accessioned2023-12-18T10:16:44Z
dc.date.available2023-12-18T10:16:44Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/92387
dc.description.abstract1900-luku oli muutosten aikaa Suomalaisessa yhteiskunnassa. Vuosisadan alussa luotiin pohjaa nykyiselle, maailmallakin tunnetulle ja mainetta saaneelle, suomalaiselle koulujärjestelmälle ottamalla käyttöön oppivelvollisuus. Sodat toivat mukanaan muutoksia, jotka johtivat hyvinvointivaltion syntyyn. Näillä toimilla oli myös vaikutusta marginaaliryhmien opetuksen kehittymiseen. Tässä tutkielmassa tarkastellaan poikkeavien oppijoiden erityisopetuksen kehityksen vaiheita vuosina 1907–1958 komiteanmietintöjen kautta. Suunnitelmien lisäksi huomio suuntautuu komiteoissa toimineiden ammattilaisten kielenkäyttöön ja käsitteisiin, joilla he kuvasivat, erottelivat erilaisia oppijoita. Aihetta tarkastellaan käsitehistoriallisen linssin läpi, hyödyttäen lähilukua. Tutkimus tuo esiin, miten ammattilaiset käyttivät käsitteitä virallisessa kontekstissa. Komiteanmietintöjen ollessa sidoksissa koulutuksen kehitykseen auttaa käsitteiden käyttö ja niiden ympärillä oleva keskustelu yhteiskunnan suhtatumista erilaisuuteen ja muutosta siinä. Tämän avulla aineistosta erottuu kaksi suurempaa kokonaisuutta, johon komiteoissa käytetyt käsitteet voidaan jakaa. Ne ovat kehitykselliset ja oppiainekohtaiset vaikeudet. Kehitykselliset vaikeudet sisältävät älykkyyteen pohjaavat vaikeudet ja oppiainekohtaiset vaikeudet pitävät sisällään tarkkarajaisempia eri osa-alueilla kuten lukemisessa esiintyviä häiriötä, joilla ei ole selvää yhteyttä älykyyteen. Käsitteiden muutos on tiiviissä yhteydessä koulun ja sen myötä erityisopetuksen muutokseen. Uusia käsitteitä ilmaantuu samalla kun erityisopetus jakaantuu ottamaan yhä tarkkarajaisempia häiriöitä huomioon. Toisaalta älykkyyteen pohjaavat vaikeudet ja niiden käsitteet ovat mukana koko tutkimusjakson osan kadotessa pois käytöstä, toisten ilmaantuessa tilalle. Käsitteissä on havaittavissa myös pysyvyyttä, kun esimerkiksi käsite heikkolahjainen on mukana aineiston alusta loppuun asti.fi
dc.format.extent96
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherkomiteamietinnöt
dc.subject.otherpoikkeavien historia
dc.titlePoikkeavia oppijoita kuvaavien käsitteiden ja erityisopetuksen toimenpiteiden perustelujen muutokset komiteanmietinnöissä 1907–1958
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202312188382
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen historiafi
dc.contributor.oppiaineFinnish Historyen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi3031
dc.subject.ysoammattilaiset
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysokäsitteet
dc.subject.ysooppimisvaikeudet
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoerilaiset oppijat
dc.subject.ysohistoria
dc.subject.ysolukihäiriöt
dc.subject.ysokäsitehistoria
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright