Show simple item record

dc.contributor.advisorNieminen, Jiri
dc.contributor.authorLuomaranta, Mirkka
dc.date.accessioned2023-12-15T12:17:58Z
dc.date.available2023-12-15T12:17:58Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/92357
dc.description.abstractTutkielman tausta juontaa vuoden 2023 alussa tapahtuneen sote-uudistuksen myötä alkaneisiin muutoskeskusteluihin terveyssosiaalityön järjestämisessä eri hyvinvointialueilla. Terveyssosiaalityö työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon yhdyspinnassa tarkoituksenaan tukea sairastuneen arjen jatkuminen sairaudesta tai vammasta huolimatta. Tutkielma luo kuvan siitä, millaisena moniammatillinen työskentely rintasyöpäpotilaiden hoitoprosessissa näyttäytyy aineistossa sekä millaisia paikantumismahdollisuuksia terveyssosiaalityöllä hoitoprosessissa on. Tutkielman ohjaavana teoriana on moniammatillinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla. Tutkin analysoitavasta aineistosta moniammatillisen työn luonnetta, joka voi olla eriytynyttä tai jaettua suhteessa yhteistyön määrään. Moniammatilliseen työskentelyyn vaikuttaa lisäksi mm. yhteistyötä tekevän työryhmän aiempi historia, ammatilliset roolit ja rakenteelliset sekä persoonalliset tekijät. Tutkielma on teoriaohjaava integroiva kirjallisuuskatsaus ja analyysimenetelmänä on sisällönanalyysi. Analysoitava aineisto koostuu kolmesta väitöskirjasta, yhdestä lisensiaattityöstä sekä kolmesta vertaisarvioidusta artikkelista, joista jokainen käsittelee rintasyöpään sairastuneiden hoitoa tai sosiaalista tukea. Aineiston perusteella terveyssosiaalityölle nähdään olevan tarvetta, mutta potilaan ohjaaminen terveyssosiaalityön palveluihin jää puutteelliseksi. Moniammatillisessa työskentelyssä terveyssosiaalityö jää lääketieteen ja hoitotyön jalkoihin, eikä potilas saa tarvitsemaansa tukea ja apua, jota terveyssosiaalityö voisi sekä potilaalle että hänen läheisilleen tarjota. Aineiston perusteella potilaat kaipaavat tukea sairauden aiheuttamaan kriisiin, epätietoisuuteen sekä sairauden mukanaan tuomiin muutoksiin sopeutumiseen, joihin terveyssosiaalityön palveluilla voitaisiin vastata.fi
dc.format.extent35
dc.language.isofi
dc.titleTerveyssosiaalityön mahdollisuudet : moniammatillisen yhteistyön toteutuminen rintasyöpäpotilaiden hoitoprosessissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202312158350
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysorintasyöpä
dc.subject.ysomoniammatillisuus
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysoterveydenhuollon sosiaalityö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record