Show simple item record

dc.contributor.advisorKiuru, Noona
dc.contributor.advisorTunkkari, Mari
dc.contributor.authorKorhonen, Juha
dc.date.accessioned2023-12-07T06:30:31Z
dc.date.available2023-12-07T06:30:31Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/92208
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkastelin nuorten uni- ja liikuntakäyttäytymisen pohjalta muodostuneita uni- ja liikuntaprofiileja, sekä näiden ryhmien eroja subjektiivisessa hyvinvoinnissa, jotka olivat tässä tutkielmassa masennusoireilu, elämäntyytyväisyys sekä itsetunto. Tämän lisäksi tutkielmassa oltiin kiinnostuneita ajassa tapahtuvista liikunnan ja unen muutoksista, ja miten ne olivat yhteydessä subjektiivisen hyvinvoinnin muutoksiin. Tutkielman aineistossa hyödynnettiin noin tuhannen nuoren kyselylomaketietoja kolmelta mittauspisteeltä: seitsemännen luokan, yhdeksännen luokan sekä toisen asteen oppilaitoksen keväältä. Tämä tutkielma on osana laajempaa Jyväskylän yliopistossa toteutettua TIKAPUU-tutkimusta. Varianssianalyysin perusteella enemmän liikkuvat ja paremmin nukkuvat nuoret ovat tyytyväisempiä elämäänsä sekä itseensä, sekä kokevat vähäisempää masennusoireilua kuin passiivisemmat tai huonommin nukkuvat ikätoverit. Uni näyttääkin tässä aineistossa olevan liikuntaa selkeämmin erotteleva tekijä subjektiivisen hyvinvoinnin suhteen, sillä parhaiten nukkuvat ryhmät liikuntamäärästä huolimatta kokevat parempaa subjektiivista hyvinvointia. Liikunnassa ja unessa tapahtuvat muutokset näkyvät myös subjektiivisen hyvinvoinnin muutoksina selkeästi seitsemännen ja yhdeksännen luokan välillä. Nuoret, joilla liikunta on lisääntynyt ja uni on parantunut seitsemännen ja yhdeksännen luokan välillä, kokevat vähemmän subjektiivisen hyvinvoinnin kielteisiä muutoksia kuin nuoret, joilla liikunta ja uni vähenee. Yhdeksännen luokan ja toisen asteen oppilaitoksen välillä sen sijaan eroja havaittiin ainoastaan masennusoireilun osalta. Liikuntaa lisänneessä ryhmässä masennusoireilu väheni, kun taas liikuntaa ja unta vähentäneessä ryhmässä se lisääntyi. Yhdeksännen luokan ja toisen asteen oppilaitoksen välillä eroja ei havaittu itsetunnon eikä elämäntyytyväisyyden muutosten suhteen. Tutkielman tulosten pohjalta voidaan vahvistaa unen ja liikunnan merkitys subjektiiviseen hyvinvointiin. Tulevaisuudessa olisikin tärkeää tutkia unen sekä liikunnan yhteistä vaikutusta nuorten terveydelle, sekä lisätä opiskelu- ja terveydenhuollossa enemmän resursseja mielekkääseen liikunnan lisäämiseen sekä unen parantamiseen, jotta nuoret voisivat paremmin.fi
dc.format.extent36
dc.language.isofi
dc.subject.othersubjektiivinen hyvinvointi
dc.subject.othermasennusoireilu
dc.subject.otherelämäntyytyväisyys
dc.titleLiikunnan ja unen yhteys subjektiiviseen hyvinvointiin nuoruudessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202312078206
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysouni (lepotila)
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoitsetunto
dc.subject.ysohenkinen hyvinvointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record