Show simple item record

dc.contributor.authorPakarinen, Anna
dc.date.accessioned2023-09-21T07:04:33Z
dc.date.available2023-09-21T07:04:33Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationPakarinen, A. (2023). ”Mä kaipaan takas sun luo, sinne missä mun hyvä on” : taiteenlajiin kohdistuva rakkaus rap-artisti Cheekin musiikkivideoissa. <i>Lähikuva</i>, <i>36</i>(2), 26-42. <a href="https://doi.org/10.23994/lk.136793" target="_blank">https://doi.org/10.23994/lk.136793</a>
dc.identifier.otherCONVID_184935583
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/89216
dc.description.abstractTutkin artikkelissani taiteenlajiin kohdistuvan rakkauden teemaa suomalaisen populaarikulttuurin suurimpiin ilmiöihin kuuluvan rap-artisti Cheekin musiikkivideoissa. Tutkimusmetodinani on taiteenfilosofian taustoittama musiikkivideoiden poeettinen ja visuaalinen analyysi. Hiphop-tutkimuksen eetoksen mukaisesti kontekstoin analyysini myös dialogisissa teemahaastatteluissa Jare Tiihosen kanssa tuottamiini aineistoihin. Artikkelissani tarkastelen taiteenlajiin kohdistuvan rakkauden teemaa kolmessa musiikkivideossa: ”Äärirajoille” (2014), ”Sä huudat” (2015) ja ”Enkelit” (2017). Artikkelini tutkimustavoitteena on selvittää, millaisia poeettisia ja visuaalisia ilmaisukeinoja musiikkivideot soveltavat ja millaisia merkityksiä ne tuottavat taiteenlajiin kohdistuvan rakkauden teemassa. Lisäksi artikkelini avaa uusia näkökulmia taiteilijuudelle ominaisiin affekteihin Cheekin tuotannon kontekstissa. Artikkelissani osoitan, että taiteenlajiin kohdistuva rakkaus on tarkastelun kohteena olevissa Cheekin musiikkivideoissa keskeinen ja etenkin ambivalentti teema. Musiikkivideoiden monitasoinen poeettinen ja visuaalinen ilmaisu käsittelee monipuolisesti taiteilijuudelle ominaisia affekteja. Soveltamani taiteenfilosofisen teorian mukaisesti itse tunnekokemus ja sen reflektio nousevat musiikkivideoissa keskeiseen rooliin. Taiteenlajiin kohdistuva rakkaus tulee esiin taiteilijuuden kaksoisroolin valossa ja tuottaa tulkintaa sekä positiivisista että negatiivisista tunnekokemuksista. Taiteenlajiin kohdistuvan rakkauden paradoksaalista eetosta korostavat esimerkiksi keskeiseen rooliin nouseva subliimi ilmaisu ja liike erilaisten kontekstoivien kehysten välillä. Ambivalenssista huolimatta räpin taiteenlajiin kohdistuva rakkaus näyttäytyy Cheekin musiikkivideoissa myös perustavalla tavalla elämän merkityksellisyyden kokemusta tuottavana ja nivoutuu siten myös resilienssin teemaan.fi
dc.description.abstractIn this article, I explore themes of art-focused love in rap artist Cheek’s music videos. Cheek’s music has been one of the most famous phenomena in Finnish popular culture during the recent decade. I base my examination on the poetic and visual analysis of music videos, following an art philosophic orientation. According to the principles of hip hop studies, I also contextualize my analysis with dialogic theme interview material I have co-produced with Jare Tiihonen, i.e. Cheek. I examine themes of art-focused love in three music videos: “Äärirajoille” (2014), “Sä huudat” (2015) and “Enkelit” (2017). I explore what kinds of poetic and visual features music videos adopt and what kinds of meanings these construct within the theme of art-focused love. In addition, I aim to open new perspectives on characteristic affects related to making art and being an artist in Cheek’s artistic production. I show that art-focused love is an important and fundamentally ambivalent theme in Cheek’s music videos. The multilayered poetics of these music videos represent diverse affects, which are characteristic to making art and being an artist. As depicted in theories of art philosophy, the experience of affects and their subsequent reflection play a fundamental role in Cheek’s rap music videos. Art-focused love is explored in relation to the artist’s dual role, giving rise to interpretations that encompass both positive and negative affects. This paradoxical ethos is emphasized by sublime expression and continuous movement between different kinds of contextual frames. Despite this ambivalence, love focused on the art of rap appears fundamental to experiencing the significance of life, which is also related to promoting resilience.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherLähikuva-yhdistys
dc.relation.ispartofseriesLähikuva
dc.rightsCC BY 4.0
dc.subject.otherCheek
dc.title”Mä kaipaan takas sun luo, sinne missä mun hyvä on” : taiteenlajiin kohdistuva rakkaus rap-artisti Cheekin musiikkivideoissa
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202309215225
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange26-42
dc.relation.issn2343-399X
dc.relation.numberinseries2
dc.relation.volume36
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Pakarinen 2023
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysorap
dc.subject.ysoilmaisu
dc.subject.ysomusiikkivideot
dc.subject.ysoresilienssi
dc.subject.ysopoetiikka
dc.subject.ysomuusikkous
dc.subject.ysoestetiikka
dc.subject.ysoräppärit
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysotaiteilijuus
dc.subject.ysoluova toiminta
dc.subject.ysorakkaus
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10871
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p11843
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5963
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p25253
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2996
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p26074
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5196
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p29833
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3485
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p25117
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p9315
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p5131
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.relation.doi10.23994/lk.136793
dc.type.okmA1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY 4.0