Show simple item record

dc.contributor.advisorVuorinen, Jukka
dc.contributor.authorHiltunen, Joel
dc.date.accessioned2023-07-17T06:58:16Z
dc.date.available2023-07-17T06:58:16Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88422
dc.description.abstractVälillä tietojärjestelmäprojektien lopputulemana on järjestelmä tai ohjelma, joka ei vastaa asiakkaan tarpeisiin. Epäonnistunut järjestelmä näkyy loppukäyttäjän arjessa huonona käyttökokemuksena, joka vie resursseja pois oleellisista työtehtävistä. Yksi merkittävä syy huonoon lopputulokseen on epäonnistunut vaatimusmäärittely. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, miksi projektien alussa järjestelmälle määritetyt ehdot eli vaatimukset eivät täyty, ja kuinka ongelmat tunnistetaan tapausten raportoinnissa ja tutkimuksessa. Tutkimuksen kohteena olevat IT-projektit rajattiin julkisen sektorin projekteihin, sillä useiden alan tutkimusten lähtökohdan perusteella olisi syytä olettaa, että julkiset IT-hankkeet epäonnistuvat yksityisiä useammin. Tutkimusta varten on etsitty tapaustutkimuksia sekä tutkimusraportteja Suomesta sekä ulkomailta. Tutkimuksessa havaittiin, että hankkeen toteutuksessa käytetty menetelmä vaikuttaa oleellisesti vaatimusmäärittelyyn. Verrattaessa julkisia ja yksityisiä projekteja eroja löydettiin, mutta ne ovat pienempiä kuin alkuasetelma antoi olettaa. Suurempi ero vaikuttaisi olevan pienten ja laajojen IT-projektien välillä, ja näkyvyyttä saavat julkiset projektit ovatkin usein nimenomaan laajoja hankkeita. Kaikissa tutkituista tapauksista löydettiin samoja vaatimusmäärittelyn haasteita kuin alan kirjallisuudesta.fi
dc.description.abstractSometimes the result of information system projects is a system or program that does not meet the customer's needs. A failed system is reflected in poor user experience in the users’ daily life, which takes resources away from essential tasks. One significant reason for poor project outcomes is failed requirement specification. The goal of this study was to study why the initial requirements set for an information system are not fulfilled and how these issues are identified in case reporting and research. The focus of the research was limited to IT projects in the public sector, as several studies in the field suggest that public IT projects fail more often than private ones. Case studies and research reports from both Finland and abroad were sought for this study. The study found that the methodology used in project implementation significantly influences requirement specification. While differences were found when comparing public and private projects, they were smaller than initially assumed. A larger difference seems to exist between small and large IT projects, and the public projects which gain visibility often are large projects. Similar challenges in requirement specification were found from the studied cases and from the scientific literature.en
dc.format.extent25
dc.language.isofi
dc.subject.othertietojärjestelmäprojekti
dc.titleVaatimusmäärittely epäonnistuneissa julkishallinnon IT-hankkeissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202307174544
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysojulkinen sektori
dc.subject.ysotietojärjestelmät
dc.subject.ysojulkiset hankinnat
dc.subject.ysovaatimusmäärittelyt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record