Show simple item record

dc.contributor.authorKostiainen, Emma
dc.contributor.authorAalto, Eija
dc.contributor.authorHiljanen, Mikko
dc.contributor.authorTallavaara, Riitta
dc.date.accessioned2023-07-10T06:01:07Z
dc.date.available2023-07-10T06:01:07Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationKostiainen, E., Aalto, E., Hiljanen, M., & Tallavaara, R. (2023). Opettajaopiskelijoiden reflektointiosaamisen kehittäminen. <i>Yliopistopedagogiikka</i>, <i>30</i>(1). <a href="https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2023/06/22/opettajaopiskelijoiden-reflektointiosaamisen-kehittaminen/" target="_blank">https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2023/06/22/opettajaopiskelijoiden-reflektointiosaamisen-kehittaminen/</a>
dc.identifier.otherCONVID_183676814
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88329
dc.description.abstractReflektointi on olennainen opettajan ammatillisen kehittymisen osaamisalue, johon tulisi harjaantua jo opettajaksi opiskelun aikana. Sen avulla haastetaan arkiajattelua sekä kehitetään erittelykykyä ja ymmärrystä opetus- ja kasvatusalan käytänteiden kompleksisuudesta. Aiempi tutkimus osoittaa, että opettajaopiskelijoiden reflektointiosaamisen kehittäminen opettajankoulutuksessa on vaikeaa, sillä reflektointi on käsitteellisesti kompleksinen ilmiö ja sitä tukevien menetelmien kehittäminen on haasteellista. Myös reflektointia ohjaavien opettajankouluttajien ymmärrys reflektoinnista voi olla monitulkintainen. Tutkimuksessamme tarkastelemme opettajaopiskelijoiden käsityksiä reflektointiosaamisestaan. Pilotoimme kahdessa luokanopettajaopiskelijoiden ryhmässä kehittämäämme reflektointimallia, jonka tukemana ohjasimme opiskelijoiden reflektointia ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Tutkimusaineistona ovat opiskelijoiden (N = 24) kirjalliset kuvaukset siitä, millaista reflektointia heidän reflektointia edellyttävän oppimistehtävänsä teksti ilmentää. Aineistoa analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä, jossa on eriteltävissä kaksi vaihetta: sisältöteemojen luokittelu ja sisältöjä yhdistävien merkitysten teemoittelu. Tulokset osoittavat, että opettajaopiskelijat hyötyvät reflektointiosaamisen eksplisiittisestä opettamisesta ja kehittyvät sen avulla reflektoinnissaan. Reflektointimalli konkretisoi reflektoinnin käsitettä ja ohjaa sekä oman ajattelun että akateemisen, moniäänisen diskurssin jäsentämistä.fi
dc.description.abstractReflection is essential for teachers’ professional development and it should be improved in teacher education studies. Through reflection, it is possible to challenge thinking and develop the ability to understand the complexity of teaching and education practices. Developing teacher students’ competence in reflection in teacher education is difficult, as reflection is a conceptually complex phenomenon and the development of methods that support it is challenging. The understanding about reflection can be ambiguous among the teacher educators who guide reflection. The aim of this study is to examine student teachers’ perceptions of their competence in reflection. A reflection model was piloted and developed in two groups of classroom teacher students, with the support of which students were guided in their reflection during the first year of studies. The data includes students’ (N=24) written descriptions of what kind of reflection their written learning task, which requires reflection, embodies. The data was analysed by qualitative content analysis with two stages. The results show that student teachers benefit from the explicit teaching of reflection skills and are able to improve their reflection. The reflection model concretizes the concept of reflection and guides both one’s own thinking and the structure of an academic, multi voiced discourse.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherYliopistopedagogiikan asiantuntija- ja yhteistyöverkosto Peda-forum
dc.relation.ispartofseriesYliopistopedagogiikka
dc.relation.urihttps://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2023/06/22/opettajaopiskelijoiden-reflektointiosaamisen-kehittaminen/
dc.rightsCC BY 4.0
dc.titleOpettajaopiskelijoiden reflektointiosaamisen kehittäminen
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202307104456
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.oppiaineSuomen kieli ja kirjallisuusfi
dc.contributor.oppiaineSuomen historiafi
dc.contributor.oppiaineHyvinvoinnin tutkimuksen yhteisöfi
dc.contributor.oppiaineFinnish Language and Literatureen
dc.contributor.oppiaineFinnish Historyen
dc.contributor.oppiaineSchool of Wellbeingen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.relation.issn2242-8070
dc.relation.numberinseries1
dc.relation.volume30
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat 2023
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoammatillinen kehitys
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoreflektio
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p13158
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10746
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3999
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p23563
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8343
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p16486
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.type.okmA1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY 4.0