Show simple item record

dc.contributor.advisorValleala, Ulla Maija
dc.contributor.advisorNaukkarinen, Aimo
dc.contributor.authorMykkänen, Jutta
dc.date.accessioned2023-06-09T05:41:51Z
dc.date.available2023-06-09T05:41:51Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87588
dc.description.abstractTämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää monimuotoisten perheiden vanhempien kokemuksia yhteistyöstä koulun kanssa sekä millaisia kehitystarpeita yhteistyössä nähdään. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa monimuotoisten perheiden kanssa toimimisesta peruskoulussa. Tutkimus toteutettiin fenomenologis-hermeneuttisella tutkimusotteella. Aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla vuoden 2022 keväällä. Tutkittavina oli sijaisperheiden, sateenkaariperheiden ja uusperheen vanhempia. Aineiston analyysi tehtiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin periaatteiden mukaisesti. Tutkimustulosten mukaan monimuotoisten perheiden vanhempien kokemukset yhteistyöstä olivat pääsääntöisesti positiivisia. Yhteistyön nähtiin rakentuvan monesta osa-alueesta. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden perhemuotojen vanhemmat kokivat kodin ja koulun yhteistyön toimivana. Yhteistyön kehittämiseksi perheiden vanhemmat esittivät monimuotoisuuden huomioimisen paremmin koulun arjessa niin oppilaiden kuin perheiden osalta. Monimuotoisten perheiden vanhempien ja koulun välinen yhteistyö sujuu monilta osin hyvin. Kuitenkin tutkimustietoa tarvitaan lisää, jotta yhteistyötä ja moninaisuuden huomiointia voidaan koulun arjessa kehittää. Tutkimus antaa opettajille tietoa siitä, millaisiin asioihin yhteistyössä monimuotoisten perheiden kanssa tulee kiinnittää huomiota.fi
dc.format.extent64
dc.language.isofi
dc.subject.othermonimuotoiset perheet
dc.subject.otherkodin ja koulun yhteistyö
dc.titleMonimuotoisten perheiden vanhempien kokemuksia yhteistyöstä koulun kanssa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202306093657
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoperheet
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysokoulut
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysokoti
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysokokemukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record